gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про планування і забудову територій», з метою більш раціонального використання земельного фонду міста, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в пункт 1 рішення міської ради від 28.01.05 № 28 «Про містобудівну концепцію зберігання особистого автотранспорту в м. Запоріжжі», виклавши його у редакції «…Вважати найбільш доцільним наступні види зберігання особистого автотранспорту:
— багатоярусні та підземні паркінги;
— багатоповерхові та підземні гаражі…»
2. Доповнити рішення міської ради від 28.01.05 № 28 «Про містобудівну концепцію зберігання особистого автотранспорту в м. Запоріжжі» пунктом 2, виклавши його у редакції: «….Головному управлінню архітектури та містобудування міської ради при погоджені проектів розміщення об’єктів капітального будівництва на території міста (крім об’єктів соціального та доступного житла та об’єктів соціальної інфраструктури) вимагати наявність у складі проекту багатоярусного або підземного паркінгу….».
3. Пункти 2-7 рішення міської ради від 28.01.05 №28 «Про містобудівну концепцію зберігання особистого автотранспорту в м. Запоріжжі» вважати відповідно пунктами 3-8.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М., та постійну комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Таран Р.О.).

Міський голова Є.Г.Карташов