gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Керуючись Законом України від 21.05.1997 № 280/97 “Про місцеве самоврядування в Україні” та Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VІ (з внесеними змінами та доповненнями), Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1 Затвердити Положення «Про туристичний збір» (додається).
У розділі 2 Положення про туристичний збір, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 26.01.2011 №11:
— підпункт «д» пп.2.1.2п.2.1 викласти у наступній редакції: «д) особи, які прибули за путівками (курсівками)на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику таакредитацію Міністерства охорони здоров’я України».

(зі змінами внесеними рішенням
міської ради від 27.12.11 № 37)

— пп.2.1.2 п.2.1 доповнити підпунктами «е» і «є» такого змісту: «е) діти віком до 18 років; є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі тасанаторно-курортні заклади».

(пп.2.1.2 п.2.1. Положення доповнено підпунктами «е» і «є» рішення міської ради від 27.12.11 № 37)

— пп.2.6.1 п.2.6 викласти у наступній редакції: «2.6.1 Сума туристичного збору, обчислена відповіднодо податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки,визначені для квартального звітного (податкового) періоду».

(зі змінами внесеними рішенням
міської ради від 27.12.11 № 37)

2 Опублікувати дане рішення в газеті «Запорізька Січ».
3 Рішення набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення.
4 Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Каптюха Ю.В. та постійну комісію міської ради з питань соціального та економічногорозвитку, бюджету і фінансів.

Міський голова О.Ч.Сін
 
(Завантажити файл з додатками)