gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

КеруючисьЗаконом України від 21.05.1997 №280/97 «Про місцеве самоврядування в Україні»та Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VІ (з внесеними змінами та доповненнями), Запорізькаміська рада
ВИРІШИЛА:
1 У розділі 2 Положення про туристичний збір, затвердженого рішенням Запорізькоїміської ради від 26.01.2011 №11:
— підпункт «д» пп.2.1.2п.2.1 викласти у наступній редакції: «д) особи, які прибули за путівками (курсівками)на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчихта санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику таакредитацію Міністерства охорони здоров’я України».
— пп.2.1.2 п.2.1 доповнитипідпунктами «е» і «є» такого змісту: «е) діти віком до18 років; є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі тасанаторно-курортні заклади».
— пп.2.6.1 п.2.6 викласти унаступній редакції: «2.6.1 Сума туристичного збору, обчислена відповіднодо податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки,визначені для квартального звітного (податкового) періоду».
2 Опублікувати дане рішення в газеті»Запорізька Січ».
3 Рішення набуває чинності з моменту офіційногооприлюднення.
4 Контроль за виконаннямрішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчихорганів ради Каптюха Ю.В. та постійну комісію міської ради з питань соціальногота економічного розвитку, бюджету і фінансів.

Міський голова О.Ч.Сін