gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 та частиною першою статті 69 Закону України від 21.05.1997 №280/97 «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 10,12,265,266 Податкового кодексу України, на підставі Закону України від 28.12.2014 №71-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», на підставі статті 266 Податкового кодексу України зі змінами внесеними Законом України від 24.12.2015 №909 VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році та на підставі розпорядження міського голови від 20.02.2016 №85р та рішень міської ради щодо перейменування деяких об’єктів топоніміки міста Запоріжжя, зі змінами, внесеними Законом України від 21.12.2016 №1797-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» Запорізька міська рада

(зі змінами внесеними рішеннями
міської ради від 26.02.2016 №30,
від 25.08.2016 №50 та
від 26.04.2017 №51)

ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території міста Запоріжжя податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки).
2. Затвердити Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) (додається).
3. Вважати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 22.06.2011 №7 «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», від 29.11.2013 №9 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.06.2011 №7 «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», від 10.12.2014 №18 «Про внесення змін до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2013 №9».
4. До об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, на які надається пільга з податку, що сплачується на території міста Запоріжжя, перелік яких встановлений підпунктом 2.4.2 пункту 2.4 частини 2 зазначеного Положення, додати:
«- будівлі та/або приміщення неприбуткових підприємств, установ та організацій, внесених контролюючими органами до Реєстру неприбуткових організацій та установ в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
— будівлі та/або приміщення, які використовуються для забезпечення функціонування таких колективних засобів розміщення, як: бази відпочинку, будинки відпочинку, дитячі табори, пансіонати, профілакторії, санаторії, туристичні бази, туристичні комплекси;
— будівлі та/або приміщення лікарняних закладів, призначені для провадження діяльності із догляду за хворими із забезпеченням проживання;
— нежитлові будівлі соціально-культурної сфери (будинки культури, музеї, бібліотеки, дитячі дошкільні заклади, тощо), які знаходяться у власності юридичних осіб недержавної форми власності;
— будівлі дошкільних закладів, навчальних закладів та всіх закладів, для яких виховна та навчальна діяльність є основною».
В абзаці п’ятому переліку пільг після слів «зали спортивні» доповнити словами «за технічним призначенням «фізкультура та спорт».
Наступні абзаци з переліку виключити:
«- будівлі Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України;
— туристичні бази, дитячі та сімейні табори для відпочинку, будинки відпочинку, які знаходяться у віданні підприємств та організацій».
Абзац 3 підпункту 2.4.2 пункту 2.4 частини 2 після слів «Релігійні організації України,» доповнити словами «інші підприємства, установи та організації, яким відповідно до законодавства України присвоєно ознаку неприбутковості,».
Пункт 2.5 частини 2 доповнити підпунктом 2.5.2 наступного змісту:
«Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, починаючи з 1 січня 2016 року становить 2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, починаючи з 1 січня 2016 року становить 2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування в залежності від місця розташування таких об’єктів нерухомості згідно з Додатком до цього Положення.
Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, які розташовані по пр.Леніна (від Транспортної площі до площі Леніна), починаючи з 1 січня 2016 року становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
Ставка податку для решти об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, починаючи з 1 січня 2016 року становить 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування».
Абзац 1 підпункту 2.7.5 пункту 2.7 частини 2 після слів «за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування» доповнити словами «(великі платники податків – за місцем податкового обліку)».
Це рішення набирає чинності 1 січня 2016 року

(зі змінами внесеними рішеннями
міської ради від 30.06.2015 №5

5. Внести зміни до Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2015 №5 (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 30.06.2015 №5).
В абзаці «а» підпункту 2.4.1 пункту 2.4 частини 2 Положення цифри та слова «120 кв. метрів» замінити цифрами та словами «60 кв. метрів»;
в абзаці «б» підпункту 2.4.1 пункту 2.4 частини 2 Положення цифри та слова «250 кв. метрів» замінити цифрами та словами «120 кв. метрів»;
в абзаці «в» підпункту 2.4.1 пункту 2.4 частини 2 Положення цифри та слова «370 кв. метрів» замінити цифрами та словами «180 кв. метрів».
Абзац 1 підпункту 2.4.2 пункту 2.4 частини 2 Положення викласти в наступній редакції: «Міська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території міста Запоріжжя, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями)».
Абзац 7 підпункту 2.4.2 пункту 2.4 частини 2 Положення після слова «Пільга» доповнити словами «(звільнення від сплати)».
Абзац 1 підпункту 2.5.2 пункту 2.5 частини 2 Положення після слів «за 1 кв. метр бази оподаткування» доповнити словами «за винятком об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, для яких встановлюється нульова ставка податку, а саме:
— квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 120 кв. метрів;
— будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 250 кв. метрів;
— різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), загальна площа яких не перевищує 370 кв. метрів».
Підпункт 2.7.1 пункту 2.7 частини 2 доповнити підпунктом «ґ» такого змісту:
«ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи — платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а»-«г» цього підпункту, починаючи з 1 січня 2016 року збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)».
6. Норми Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), затверджені даним рішенням, застосовуються з 1 січня 2016 року.

(зі змінами внесеними рішеннями
міської ради від 26.02.2016 №30)

7. Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 зазначеного Положення доповнити підпунктами «и» та «і» наступного змісту:
«и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність»;
«і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг».
До об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, на які надається пільга з податку, що сплачується на території міста Запоріжжя, перелік яких встановлений підпунктом 2.4.2 пункту 2.4 розділу 2 зазначеного Положення, додати:
«- об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності приватних вищих навчальних закладів».
Наступні об’єкти з переліку виключити:
«- будівлі дошкільних закладів, навчальних закладів та всіх закладів, для яких виховна та навчальна діяльність є основною».
В абзаці 3 підпункту 2.4.2 пункту 2.4 розділу 2 Положення слова «Релігійні організації України, інші» виключити.
В підпункті 2.5.2 пункту 2.5 розділу 2 Положення замість «пр.Леніна» читати «пр-ту Соборному»; замість «площі Леніна» читати «площі Запорізької».
В Додатку до рішення міської ради від 30.06.2015 №5:
— замість «вул.Анголенка» читати «вул.Базарна»;
— замість «вул.Гаврилова» читати «вул.Водограйна»;
— замість «вул.Горького» читати «вул.Поштова»;
— замість «вул.Готвальда» читати «вул.Ринкова»;
— замість «вул.Грязнова» читати «вул.Фортечна»;
— замість «вул.Косигіна» читати «вул.Спартака Маковського»;
— замість «вул. Сорок років Радянської України» читати «вул.Незалежної України»;
— замість «пр.Леніна» читати «пр-т Соборний»;
— замість «пр.Радянський» читати «пр-т Інженера Преображенського».

(зі змінами внесеними рішеннями
міської ради від 25.08.2016 №50)

8. В підпункті 2.5.2 пункту 2.5 частини 2 Положення цифри та слова «з 1 січня 2016 року» замінити цифрами та словами «з 1 січня 2017 року», цифру та слово «2 відсотка» замінити цифрою та словом «1 відсоток», цифру та слово «1 відсоток» замінити цифрою та словом «0,5 відсотка», цифру та слово «0,5 відсотка» замінити цифрою та словом «0,25 відсотка».
8.1. У додатку до рішення міської ради від 30.06.2015 №5 цифру та слово «2 відсотка» замінити цифрою та словом «1 відсоток».
8.2. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

(зі змінами внесеними рішеннями
міської ради від 21.12.2016 №49)

9. В абзаці третьому підпункту 2.7.2 пункту 2.7 частини 2 Положення слова «податкову і митну» замінити словом «фінансову».
9.1. Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 частини 2 зазначеного Положення доповнити підпунктами «ї-л» такого змісту:
ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;
л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей».
9.2. В абзаці другому підпункту 2.4.2 пункту 2.4 частини 2 Положення після слова «житлової» додати слова «та нежитлової».
9.3. Останній абзац підпункту 2.4.2 пункту 2.4 частини 2 викласти в наступній редакції: «Департамент фінансової та бюджетної політики міської ради до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України».
9.4. В підпункті 2.7.4 пункту 2.7 частини 2 Положення слова «для розрахунку податку» замінити словами «для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами».
9.5. В підпункті 2.8.1 пункту 2.8 частини 2 Положення слова «він втратив» замінити словом «припинилося», а слово «виникло» — словами «він набув».

(зі змінами внесеними рішеннями
міської ради від 26.04.2017 №51)

10. Зобов’язати управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради оприлюднити дане рішення в газеті «Запорозька Січ».
11. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування.
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, директора департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради Малиш В.І. та постійну комісію міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів (Великий В.І.).

Секретар міської ради Р.О.Таран

 
(Завантажити файл з додатками)