gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Керуючись Законом України від 21.05.1997 №280/97 «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями статті 266 Податкового кодексу України, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2015 №5.
До об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, на які надається пільга з податку, що сплачується на території міста Запоріжжя, перелік яких встановлений підпунктом 2.4.2 пункту 2.4 частини 2 зазначеного Положення, додати:
«- будівлі та/або приміщення неприбуткових підприємств, установ та організацій, внесених контролюючими органами до Реєстру неприбуткових організацій та установ в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
— будівлі та/або приміщення, які використовуються для забезпечення функціонування таких колективних засобів розміщення, як: бази відпочинку, будинки відпочинку, дитячі табори, пансіонати, профілакторії, санаторії, туристичні бази, туристичні комплекси;
— будівлі та/або приміщення лікарняних закладів, призначені для провадження діяльності із догляду за хворими із забезпеченням проживання;
— нежитлові будівлі соціально-культурної сфери (будинки культури, музеї, бібліотеки, дитячі дошкільні заклади, тощо), які знаходяться у власності юридичних осіб недержавної форми власності;
— будівлі дошкільних закладів, навчальних закладів та всіх закладів, для яких виховна та навчальна діяльність є основною».
В абзаці п’ятому переліку пільг після слів «зали спортивні» доповнити словами «за технічним призначенням «фізкультура та спорт».
Наступні абзаци з переліку виключити:
«- будівлі Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України;
— туристичні бази, дитячі та сімейні табори для відпочинку, будинки відпочинку, які знаходяться у віданні підприємств та організацій».
Абзац 3 підпункту 2.4.2 пункту 2.4 частини 2 після слів «Релігійні організації України,» доповнити словами «інші підприємства, установи та організації, яким відповідно до законодавства України присвоєно ознаку неприбутковості,».
Пункт 2.5 частини 2 доповнити підпунктом 2.5.2 наступного змісту:
«Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, починаючи з 1 січня 2016 року становить 2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, починаючи з 1 січня 2016 року становить 2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування в залежності від місця розташування таких об’єктів нерухомості згідно з Додатком до цього Положення.
Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, які розташовані по пр.Леніна (від Транспортної площі до площі Леніна), починаючи з 1 січня 2016 року становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
Ставка податку для решти об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, починаючи з 1 січня 2016 року становить 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування».
Абзац 1 підпункту 2.7.5 пункту 2.7 частини 2 після слів «за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування» доповнити словами «(великі платники податків – за місцем податкового обліку)».
2. Зобов’язати управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради оприлюднити дане рішення в газеті «Запорозька Січ».
3. Це рішення набирає чинності 1 січня 2016 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, директора департаменту фінансової та бюджетної політики Малиш В.І. та постійну комісію міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів (Великий В.І.).

Міський голова О.Ч.Сін