gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оцінку земель», Податковим кодексом України, Законом України «Про державну експертизу землевпорядної документації», Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.95 № 213 «Про методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» (із змінами та доповненнями) та розглянувши технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель міста Запоріжжя, розроблену Державним підприємством Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя, виконану Державним підприємством Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя.
2. Затвердити схему основних агровиробничих груп грунтів згідно матеріалів технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя.
3. Затвердити базову вартість одного квадратного метра земель міста Запоріжжя станом на 01.01.2013 року в розмірі 239,50 гривень (двісті тридцять дев’ять грн. 50 коп.), та з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2014 рік — 299,14 гривень (двісті дев’яносто дев’ять грн. 14 коп.).
4. Затвердити економіко-планувальне зонування території міста Запоріжжя. В місті Запоріжжі 371 економіко-планувальна зона.
5. Затвердити значення коефіцієнтів місцерозташування Км2 згідно з додатком 1.
6. Затвердити значення коефіцієнтів впливу локальних факторів Км3 згідно з додатком 2.
7. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель міста з 01.01.2016 року.
8. Нормативна грошова оцінка земель м. Запоріжжя підлягає щорічній індексації відповідно до вимог діючого законодавства.
9. Визнати рішення Запорізької міської ради від 03.03.08 № 79 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя» таким, що втратило чинність з моменту впровадження нової нормативної грошової оцінки.
10. Головне управління Держземагентства у Запорізькій області забезпечує оформлення та видачу витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок міста Запоріжжя.
11. Управлінню з питань земельних відносин Запорізької міської ради сприяти у проведенні робіт щодо введення в дію затвердженої нормативної грошової оцінки земель міста та здійснити з 01.01.2016 року нарахування земельного податку і орендної плати за землю на підставі відповідних витягів з нормативної грошової оцінки земель.
12. Доручити Управлінню з питань внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради довести до відома землевласників, землекористувачів та орендарів про необхідність отримання витягів з нормативної грошової оцінки земель для розрахунку розміру плати за землю шляхом опублікування у місцевих засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради в зв’язку із затвердженням нової нормативної грошової оцінки земель м. Запоріжжя.
13. Здійснення контролю за виконанням даного рішення доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченку С.М. та постійній комісії міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсов В.В.).

Міський голова О.Ч. Сін
 
(Завантажити файл з додатками)