gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

(Завантажити повну версію) ПРОТОКОЛ № 2 засідання міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва

15.03.2018 м. Запоріжжя

Питання, які розглядались та результати обговорення.

ПИТАННЯ 1. Щодо виконання протокольних доручень.

По першому питанню порядку денного слухали:
Жукова В.П., який проінформував щодо виконання протокольних доручень, наданих на попередніх засіданнях, зокрема повідомив щодо проведення семінару з питань дотримання законодавства про працю 27.03.2018 у залі 213 районної адміністрації міської ради по Дніпровському району; щодо висновку департаменту правового забезпечення міської ради відносно недоцільності підписання Меморандуму з ГУ Держпраці в Запорізькій області та отриманих відповідей від депутатів щодо законопроекту від 27.09.2017 №7142.
За результатами обговорення вирішили:
2.1. Взяти інформацію до відома.
(Голосували: ЗА – 23, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0, рішення прийнято.)

ПИТАННЯ 2. Про відповідність чинному законодавству рішень виконавчого комітету міської ради від 11.08.2017 №427 «Про внесення змін та доповнень до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Запоріжжі та їх архітектурних типів, затвердженої рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 24.01.2014 №17, зі змінами та доповненнями» та від 17.11.2017 №718 «Про затвердження текстових матеріалів Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».

По другому питанню порядку денного слухали:
Жаботинського Р.Л., який висловив думку, що виконавчий комітет міської ради своїм рішенням «Про затвердження текстових матеріалів Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» від 17.11.2017 року №718 (далі — Рішення №718) встановив порядок розміщення тимчасових споруд, який не відповідає вимогам Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку, затвердженому наказом Мінрегіонбуду №244 від 21.10.2011 (далі -Порядок).
Зазначив, що Порядком не передбачено повноважень органів місцевого самоврядування щодо встановлення порядків та правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, однак рішенням міськвиконкому від 11.08.2017 №427 «Про внесення змін та доповнень до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Запоріжжі та їх архітектурних типів, затвердженої рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 24.01.2014 №17, зі змінами та доповненнями» (далі — Рішення №427) графічні матеріали до Комплексної схеми було викладено в новій редакції, у зв’язку з чим зникла велика кількість місць, на яких на сьогоднішній день вже розміщені ТС.
Повідомив, що до Комплексної схеми внесено інженерні споруди (шафи зв’язку), які, на думку доповідача, не є тимчасовими спорудами для провадження підприємницької діяльності.
Назаренко П.В. повідомив, що Рішення №718 пройшло регуляторну процедуру, зміст Рішень №718 та № 427 відповідає чинному законодавству, у разі незгоди з рішеннями їх можна оскаржити у судовому порядку. Проінформував щодо ходу роботи робочої групи по внесенню змін до Рішення №52 та можливого (за бажанням) продовження терміну його обговорення згідно з Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; зазначив, що інженерні споруди (шафи зв’язку) належать приватній структурі.
Яковенко Л.О. зауважив щодо недоцільності відміни Рішень №52, №718, №427.
Кривенко Л.О. звернулася з проханням оприлюднити перелік тимчасових споруд, які підлягають демонтажу.
Зубарь О.А. повідомив, що департамент правового забезпечення міської ради вважає Рішення №718, №427 такими, що прийняті у відповідності до чинного законодавства.
Погрібняк М.А. висловив думку, що рішення №427 є регуляторним актом.
З обговорення питання виступили: Афанасьєв О.В., Дідик В.П., Бовкун П.М.

За пропозиціями членів ради на голосування внесено наступні питання:
3.1. Звернутися до міського голови з вимогою призупинити дію Рішень №718 та №427 своїм розпорядженням і внести це питання на розгляд міської ради згідно з п.7 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування».
Голосували: ЗА – 6, ПРОТИ – 10, УТРИМАЛИСЬ – 7, рішення не прийнято.
3.2. Звернутися до міського голови з вимогою призупинити дію Рішення №52, виключити з проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 № 52 «Про затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Запоріжжя» п.2.3 — 2.8 розд. 2 «Положення про порядок оформлення документів на розміщення Тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Запоріжжі», як такі, що не відповідають наказу Мінрегіонбуду №244 від 21.10.2011.
Голосували: ЗА – 5, ПРОТИ – 7, УТРИМАЛИСЬ – 11, рішення не прийнято.
3.3. Департаменту архітектури та містобудування міської ради звернутися до Мінрегіонбуду за роз’ясненнями щодо відповідності положенням Порядку №244 рішень міськвиконкому від 11.08.2017 №427 «Про внесення змін та доповнень до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Запоріжжі та їх архітектурних типів, затвердженої рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 24.01.2014 №17, зі змінами та доповненнями», від 17.11.2017 №718 «Про затвердження текстових матеріалів Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» та положень проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 № 52 «Про затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Запоріжжя».
Термін: 19.04.2018
Голосували: ЗА – 15, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 8, рішення прийнято.
3.4. Департаменту правового забезпечення міської ради на наступному засіданні координаційної ради надати висновок щодо правових підстав для включення до Комплексної схеми шаф зв’язку як тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та щодо відповідності законодавству роз’яснень Держпідприємництва до наказу Мінрегіонбуду №244 від 21.10.2011.
Термін: 19.04.2018
Голосували: ЗА – 23, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0, рішення прийнято.
3.5. Кривенко Л.О. надати Афанасьєву О.В перелік підприємців для забезпечення їх участі у засіданні робочої групи по внесенню змін до Рішення №52.
Термін: 20.03.2018

3.6. Членам координаційної ради надати секретаріату ради зауваження та пропозиції щодо Рішень №718, №427. Секретаріату ради після узагальнення направити їх до департаменту архітектури та містобудування міської ради.
Термін: 23.03.2018
3.7. Департаменту архітектури та містобудування міської ради опрацювати надані зауваження та пропозиції та доповісти на наступному засіданні щодо результатів опрацювання.
Термін: 06.04.2018
3.9. Департаменту правового забезпечення міської ради опрацювати зауваження Погрібняка М.А. щодо Рішення №427 та надати висновок щодо необхідності підготовки звернення до Державної регуляторної служби України для отримання роз’яснень з питання чи є Рішення №427 регуляторним актом.
Термін: 23.03.2018
Голосували: ЗА – 23, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0, рішення прийнято.