gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

(Завантажити повну версію)Протокол  № 5 засідання міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва

19.04.2018 м. Запоріжжя

Питання, які розглядались та результати обговорення.

 

 

ПИТАННЯ 1 Щодо виконання протокольних доручень.

По першому питанню порядку денного слухали:
Жукова В.П., який проінформував щодо виконання протокольних доручень, наданих на попередніх засіданнях ради.
Зубаря О.А., який надав роз’яснення та відповів на запитання членів координаційної ради.
З обговорення питань виступили: Кривенко Л.О., Афанасьєв О.В., Жаботинський Р.Л.
За результатами обговорення вирішили:
Кривенко Л.О. надати пропозиції Афанасьєву О.В. щодо кандидатур підприємців для включення до складу робочої групи по внесенню змін до рішення міської ради від 25.08.2016 № 52 «Про затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Запоріжжя».

ПИТАННЯ 2 Щодо проекту рішення міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя».

По другому питанню порядку денного слухали:
Валящука В.В., який проінформував що Порядок набирає чинності з моменту оприлюднення рішення, крім пункту 3.4., який набирає чинності з 01.01.2021 р.; скасовуються рішення міської ради від 24.12.2012 №77 «Про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя», від 10.09.2014 №40 «Про внесення змін до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 24.12.2012 №77» та від 30.06.2016 №56 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 10.09.2014 №40 «Про внесення змін до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 24.12.2012 №77».
Повідомив, що до 31.12.2020 р. розмір пайової участі у розвитку інженерно — транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя становитиме:
— для нежитлових будівель та споруд – 1% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;
— для житлових будинків – 1% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.
Крім того, зауважив, що порівняно з 2015 роком спостерігається зменшення фінансового навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності у сфері будівництва та поліпшення інвестиційного клімату у місті Запоріжжя.
З обговорення питання виступили Жуков В.П., Жаботинський Р.Л., Кривенко Л.О., Яковенко Л.О., Зубарь О.А.
Кривенко Л.О. надано перелік пропозицій та питань до Порядку:
Пропозиції:
1. у п. 2.2 слова «в тому числі окреме приміщення» виключити;
2. у п. 2.3 визначення «замовник» викласти в редакції статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закон) ;
3. вилучити з тексту Порядку терміни «граничний розмір пайової участі» і «ставки пайової участі», так як в Законі використовується термін «граничний розмір пайової участі»;
4. включити до складу погоджувальної ради представників від депутатів міської ради та від координаційної ради з питань розвитку підприємництва;
5. виключити з тексту Порядку норму, що за рішенням міської ради може змінюватись ставка пайової участі для окремих забудовників.
За результатами обговорення питання вирішили:
2.1. Взяти інформацію до відома.
2.2. Пропозиції та питання та направити до департаменту архітектури та містобудування міської ради для відпрацювання та надання письмових роз’яснень.
Голосували: ЗА – 16, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0, рішення прийнято.