gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

(Завантажити повну версію) Протокол  № 7 засідання міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва

16.08.2018 м. Запоріжжя

Питання, які розглядались та результати обговорення.

ПИТАННЯ 1. Щодо виконання протокольних доручень.

По першому питанню порядку денного слухали: Жукова В.П, який проінформував щодо стану виконання протокольних доручень, наданих на попередніх засіданнях ради.
З обговорення питання виступили: Кривенко Л.О., Погрібняк М.А.

За результатами обговорення вирішили: Взяти інформацію до відома.
(Голосували: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0, рішення прийнято.)

ПИТАННЯ 2. Щодо проекту рішення міської ради «Про затвердження правил торгівлі на ринках м. Запоріжжя у новій редакції».

По другому питанню порядку денного слухали: Жукова В.П., який доповів, що станом на теперішній час на території міста функціонують 33 ринки та торговельні майданчики, на яких в наявності 26 тисяч торгових місць, 40 — 50% з яких є вільними.
Зміни, які відбулися в законодавстві після прийняття рішення, потребують внесення відповідних змін та доповнень до чинних правил торгівлі на ринках м. Запоріжжя, затверджених рішенням міської ради від 22.06.2011 № 48 (далі – Правила). Крім того, діє рішення виконавчого комітету міської ради від 31.05.2010 № 228 «Про визначення розміру торгового місця для сплати ринкового збору та послуг ринку на ринках комунального підприємства «Запоріжринок». Зазначені рішення направлялись до Державної регуляторної служби України для надання висновку та отримано лист з відповідними рекомендаціями.
З обговорення питання виступили: Кривенко Л.О., Погрібняк М.А., Горбатов А.Ф.
Кривенко Л.О., висловила зауваження, що виключення абзацу 2 з пункту 8 Правил може призвести до порушення прав частини підприємців та запропонувала залишити цей абзац у проекті Правил.

За результатами обговорення вирішили:

2.1. Взяти інформацію до відома.
2.2. Рекомендувати членам координаційної ради розглянути проект Правил та у разі наявності пропозицій та зауважень направити їх до департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради. Термін: 02.09.2018
2.3. Департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради:
— направити членам координаційної ради порівняння тексту чинних Правил та підготовленого проекту.
Термін: 17.08.2018
— узагальнити отримані пропозиції та підготувати доопрацьований проект Правил.
Термін: 10.09.2018
(Голосували: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0, рішення прийнято.)

ПИТАННЯ 3. Різне.

По третьому питанню порядку денного слухали:  Жукова В.П., який повідомив, що рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.07.2018 №346 затверджено Положення про міську координаційну раду з питань розвитку підприємництва у новій редакції, у якій було враховано пропозиції членів ради.
Серед основних змін у новому Положенні:
— внесено норму щодо розгляду радою чинних регуляторних актів та їх проектів, участі у розробці проектів регуляторних актів, подання зауважень та пропозицій;
— розширено представництво в координаційній раді;
— внесено норму щодо оновлення складу координаційної ради;
— функції секретаріату ради покладаються на секретаря ради;
— функції з організації роботи ради покладаються на департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради та інше.
Кривенко Л.О. запропонувала заслухати на наступному засіданні ради представника Національної поліції України з питання щодо стану роботи з ліквідації незаконної торгівлі.
З обговорення питання виступили: Кривенко Л.О., Погрібняк М.А., Горбатов А.Ф., Бовкун П.М.

За результатами обговорення вирішили:
3.1. Взяти інформацію до відома.
3.2. Членам координаційної ради з питань розвитку підприємництва, громадським організаціям підприємців, підприємцям, підприємствам та організаціям сфер господарської діяльності міста у разі зацікавленості надати пропозиції міському голові Буряку В.В. щодо включення до складу ради своїх представників.
(Голосували: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0, рішення прийнято.)