gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

(Завантажити повну версію) Протокол  № 2 засідання міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва

21.03.2019 м. Запоріжжя

Питання, яке розглядалось та результати обговорення.

ПИТАННЯ. Щодо обговорення проектів законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів.

По питанню першому порядку денного слухали:
Церетелі Л.Г., яка ознайомила присутніх з нововведеннями, передбаченими проектами законодавчих актів.
1. Проект Закону України від 04.02.2019 № 9533 «Про внесення змін до пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України (щодо розвитку малого бізнесу)» передбачає збільшення граничних обсягів доходів для 1-3 груп платників єдиного податку (1 група з 0,3 до 1,5 млн. грн., 2 група з 1,5 до 10,0 млн. грн., 3 група з 5,0 до 40,0 млн. грн.). Зазначила, що законопроект є актуальним проте таке збільшення для другої групи є недостатнім, а для 3 групи — було б доцільним зняти обмеження на обсяг обороту.
2. Проект Закону України від 07.02.2019 № 10012 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси фізичних осіб — підприємців)» передбачає наступні нововведення:
2.1. Зміни до статті 365 Кодексу законів про працю:
— виключення з платників ЄСВ фізичних осіб — підприємців, що мають основне місце роботи, де отримують заробітну плату, не менше мінімальної заробітної плати;
— скасування зобов’язання щодо сплати мінімального ЄСВ у разі відсутності діяльності, тобто за місяць, у якому не було доходу, сплата ЄСВ здійснюється лише на добровільних засадах;
— зниження ставки ЄСВ для ФОП, зокрема для тих, що перебувають на спрощений системі оподаткування, на суму відрахувань до інших фондів (крім внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного Фонду України).
2.2. Зниження розмірів штрафів за порушення з оформлення трудових відносин до розмірів аналогічних штрафів за порушення у сфері додержання законодавства про працю, а саме:
— допуск працівника до роботи без оформлення, або оформлення на неповний робочий час, або виплату заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ: з 30 до 5 мінімальних заробітних плат;
— недопущення до проведення перевірки з питань оформлення трудових відносин — зі 100 до 10 мінімальних заробітних плат;
— недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — з 10 до 1 мінімальних заробітних плат.
Якщо зазначені порушення вчинено вперше протягом календарного року, порушення тягне за собою профілактичне покарання — письмове попередження.
2.3. Проект передбачає зміни в частині можливості застосування суб’єктами малого і середнього підприємництва спрощених форм з обліку кадрів і праці.
3. Проект Закону України від 19.02.2019 № 10066 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження прогресивної шкали оподаткування при сплаті податку на доходи фізичних осіб)».
Застосування прогресивної шкали у запропонованому вигляді може призвести до заниження рівня офіційної заробітної плати.
4. Проект Закону України від 26.02.2019 № 10094 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо розвитку креативних індустрій в Україні» передбачає створення 5 групи платників єдиного податку — лише фізичних осіб — підприємців, які надають послуги у сфері інформаційних технологій, за умови не використання праці найманих осіб та обсягу доходів протягом календарного року не більше 7,5 млн. гривень (більше 7,5 млн. — за ставкою 15%). Передбачає поступове збільшення ставки оподаткування з 5% до 10% та сплату ЄСВ для платників п’ятої групи з 2020 року у подвійному розмірі мінімального страхового внеску.
З обговорення виступили:
Яковенко Л.О., Кривенко Л.О, Дідик В.П.
За результатом обговорення вирішили:
1. Підтримати:
1.1. Проект закону України від 04.02.2019 № 9533.
1.2. Проект закону України від 07.02.2019 № 10012 — у частині змін до статті 365 Кодексу законів про працю, спрощення обліку кадрів і праці, звільнення від сплати ЄСВ, в разі одночасного існування у двох статусах: фізична особа — підприємець та самозайнята особа.
1.3. Проект закону України від 26.02.2019 № 10094 та запропонувати зняти обмеження обсягу для 4 групи платників єдиного податку.
2. Не підтримувати:
2.1. Проект закону України від 19.02.2019 № 10066.
3. Каменщику О.А. розіслати презентацію членам координаційної ради.
4. Церетелі Л.Г. надати проект звернення щодо підтримки розглянутих проектів законів України.
(Голосували: ЗА – 13, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 2, рішення прийнято).