gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

(Завантажити повну версію) Протокол  № 4 засідання міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва

01.08.2019 м. Запоріжжя

Питання, які розглядались та результати обговорення.

ПИТАННЯ 1. Законодавчі вимоги щодо обов’язкового впровадження систем аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок (далі — ХАССП) на підприємствах малого та середнього підприємництва харчової галузі.

По питанню першому порядку денного слухали:
Голомба В.В., який повідомив, що відповідно до Закону України «Про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчової продукції» оператори ринку харчових продуктів зобов’язані впровадити процедури, засновані на принципах системи ХАССП, зазначив, що сертифікація ХАССП не є обов’язковою.
Впровадження системи ХАССП спрямоване на створення безпечної інфраструктури для споживачів харчової продукції, що передбачає відповідність обладнання, приміщень та використання системи документації технологічних процесів, яка повинна зберігатися протягом певного часу.
Вимоги щодо впровадження принципів системи ХАССП на підприємствах малої потужності вступають в дію з 20.09.2019.
Чинним законодавством Держпродспоживслужбу визначено контролюючим органом щодо відповідності діяльності операторів ринку умовам законодавства.
Запорізькою торгово-промисловою палатою з початку року проводяться семінари щодо впровадження системи ХАССП, які відвідало 140 представників суб’єктів підприємницької діяльності. Палатою внесено пропозицію щодо розробки пакетів типових документів, необхідних для впровадження системи ХАССП на малих підприємствах харчової галузі (кафе, заклади швидкого харчування та заклади у школах і дитячих садках).
Пучкова О.В., який проінформував присутніх, що впровадження системи ХАССП — це крок до стандартизації ISO 22000, система спрямована на визначення критичних точок та мінімізації можливих негативних наслідків при виробництві та реалізації харчової продукції. Впровадження ХАССП – зручний механізм для керівника підприємства та дозволяє підвищити якість продукції. Повідомив щодо бажання взяти участь у розробці пакетів типових документів необхідний для впровадження системи ХАССП на малих підприємствах використовуючи досвід УІ ТОВ «Урожай» та «Майстерні пончиків».
Кравчуна О.С., який проінформував про результати зустрічі ЗОСППР «Потенціал» з підприємцями і представниками ГУ Держпродспожислужби у Запорізькій області та повідомив, що на сайті Держпродспоживслужби можливо пройти онлайн-навчання щодо законодавства у галузі впровадження системи ХАССП.
З обговорення питання виступили:
Яковенко Л.О., Кривенко Л.О., Іойлев С.А.
За результатом обговорення вирішили:
1.1. Рекомендувати Членам координаційної ради надати перелік питань до ГУ Держпродспоживслужби у м. Запоріжжі для розгляду на наступному засіданні координаційної ради.
Термін: 08.08.2019
1.2. Секретарю координаційної ради на наступне засідання координаційної ради запросити представника ГУ Держпродспоживслужби у м. Запоріжжі.
1.3. Рекомендувати департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради опрацювати питання щодо внесення змін до програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Запоріжжі на 2017-2021 роки в частині проведення заходів із розробки пакетів типових документів, необхідних для впровадження систем ХАССП.
(Голосували: ЗА – 12, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 5, рішення прийнято.)

ПИТАННЯ 2. Утилізація люмінесцентних ламп.

По питанню другому порядку денного слухали:
Суркову Т.В., яка повідомила, що до виконавчого комітету Запорізької міської ради надійшла петиція громадянки Міхєєвої Л.В. щодо необхідності створення пунктів прийому енергозберігаючих та люмінесцентних ламп в кожному районі міста для подальшого відправлення їх на переробку.
За результатом обговорення вирішили:
2.1. Рекомендувати департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради при визначенні виконавця послуг з поводження з побутовими відходами дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. №318 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» в частині забезпечення переможцем конкурсу вивезення з території житлової забудови небезпечних відходів у складі побутових відходів (люмінесцентні лампи, відпрацюванні акумулятори, енергозберігаючі лампи, батарейки тощо).
(Голосували: ЗА – 17, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0, рішення прийнято.)

ПИТАННЯ 3. Інформування про вимоги Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

По питанню третьому порядку денного слухали:
Суркову Т.В., яка проінформувала присутніх щодо вимог Закону України від 25.04.2019 №2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до якого обслуговування споживачів та надання інформації про товари та послуги, у тому числі через інтернет -магазини та інтернет-каталоги, надаються державною мовою.
За результатом обговорення вирішили:
3.1. Взяти інформацію до відома.
(Голосували: ЗА – 17, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0, рішення прийнято.)