gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

(Завантажити повну версію) Протокол  № 5 засідання міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва

22.08.2019 м. Запоріжжя

Питання, які розглядались та результати обговорення.

ПИТАННЯ. Щодо особливостей впровадження системи аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок (ХАССП) на підприємствах міста.

По питанню слухали:
Приходько С.А., який повідомив, що в Україні триває перехід до системи ХАССП. Всі оператори ринку повинні розробити, увести в дію та практично застосовувати процедури, засновані на системі ХАССП з 20.09.2019, проте це не означає, що з вказаної дати буде здійснюватися тотальна перевірка підприємств. Проінформував, що ГУ Держпродспоживслужби намагається надати максимальне розуміння системи ХАССП операторам ринку.
Бранчук О.П. наголосила, що впроваджувати систему ХАССП повинні самі оператори ринку та повідомила, що відповідно до п.2. ст.20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» оператори ринку зобов’язані розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на зазначених принципах.
Відповідно до п.55 ст.1 операторами ринку також вважаються агропродовольчі ринки. Оператори ринку повинні отримати експлуатаційний дозвіл, умова видачі якого — наявність лабораторії, що є критичною точкою.
Згідно з Порядком визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження, затвердженим постановою КМУ від 31.10.2018 № 896, агропродовольчі ринки відносяться до операторів з високим ступенем ризику.
Аудит операторів ринку буде здійснюватися відповідно до затвердженого плану заходів. План заходів буде розроблено та оприлюднено на сайті ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області у грудні 2019 року.
Крім того, у разі надходження звернень від громадян працівники Держпродспоживслужби можуть виходити на позапланову перевірку.
Аудит підприємств проводиться упродовж 10 днів, протягом яких працівники Держпродспоживслужби спостерігають за технологічними процесами, які здійснюються на підприємстві, а працівник, відповідальний за впровадження системи ХАССП, зобов’язаний надати документацію та пояснення щодо впровадження системи на підприємстві. Оператори ринку, діяльність яких передбачає незначний ступень ризику, підлягають обов’язковій державній реєстрації за адресою розміщення виробничих потужностей та повинні проаналізувати небезпечні фактори на виробництві. Реєстрація операторів безкоштовна, процедура реєстрації передбачає подання заяви до ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області.
Усі оператори ринку повинні дотримуватись Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів, затверджених наказом міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590.
Бажаючі можуть пройти безкоштовне навчання щодо впровадження системи ХАССП на платформі Prometheus, посилання на яке є на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.
У вересні 2019 року в м. Запоріжжі заплановане проведення бізнес-форуму по впровадженню системи ХАССП.
Доповідач проінформувала, що у разі розміщення кількох операторів ринку в одному приміщенні перевірка буде стосуватися всіх суб’єктів, але буде здійснюватися по кожному окремо.
У разі виявлення порушень операторам ринку буде видано припис з усунення порушень терміном в 1 місяць, протягом якого оператор повинен буде розробити план з їх усунення та дотримуватись його. У разі повторного виявлення порушень передбачено штрафні санкції.
Відповідно до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» з 6 серпня 2019 року діють нові правила маркування харчових продуктів.

За результатом обговорення вирішили:
1. Взяти інформацію міського управління ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області до відома.
2. Рекомендувати міському управлінню ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області надати матеріали щодо впровадження системи ХАССП та повноважень Держпродспоживслужби департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради.
Термін: 27.08.2019
3. Департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради розіслати матеріали щодо впровадження системи ХАССП та повноважень Держпродспоживслужби членам координаційної ради.
Термін: 30.08.2019
(Голосували: ЗА – 17, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0, рішення прийнято.)