gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

(Завантажити повну версію) Протокол  № 7 засідання міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва

24.10.2019 м. Запоріжжя

Питання, які розглядались та результати обговорення.

ПИТАННЯ. Щодо порядку постачання електроенергії та здійснення оплати за зазначену послугу.

По питанню слухали:
Бовкуна П.М., який зазначив, що до певного моменту підприємцям надходили рахунки на передоплату за електричну енергію за 1 місяць, потім почали надходити рахунки на передоплату за 2 місяці. Після створення ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» подібна практика продовжилась, при тому, що у додатку 3 до договору на електропостачання зазначено, що 100% передоплата здійснюється не пізніше, ніж за 5 календарних днів до дати початку розрахункового періоду та попросив роз’яснити, на підставі чого оплата повинна здійснюватися за 2 місяці наперед.
Крім того, звернувся з питанням до представника ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» щодо законності відключення керуючими компаніями нежитлових приміщень від електропостачання за наявності заборгованості підприємців перед керуючою компанією за обслуговування будинку.
Відмітив, що підприємці зобов’язані проводити повірку засобів обліку електричної енергії (лічильників) раз на 4 роки за власні кошти. Для здійснення повірки необхідно здійснити розпломбування лічильника, за проведення якого ПАТ «Запоріжжяобленерго» встановлено оплату у розмірі 600 грн. У зв’язку з тим, що чинним законодавством плата за подібні послуги не передбачена, попросив надати пояснення з питання щодо наявності підстав для встановлення такого розміру оплати.
Бугрім Р.В. зазначив, що на сьогодні на території міста 198 компаній отримали ліцензії на постачання електричної енергії, з них 40 вже працюють та надають послуги. Повний перелік цих компаній розміщено на сайті ПАТ «Запоріжжяобленерго».
Носик Б.М. зазначив, що з 1 січня поточного року споживачі повинні укладати 2 договори: один – на розподіл, другий – на постачання електричної енергії. ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» при наданні споживачам універсальної послуги не вимагає попередньої оплати за 2 місяці: рахунки виписуються завчасно, але строк оплати в них зазначається- за 5 днів до початку розрахункового періоду.
Такі умови встановлені ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» у відповідності до умов закупівлі електричної енергії електропостачальниками на сегментах ринку електричної енергії, які передбачають повну передоплату електропостачальниками обсягів енергії, що закуповуються.
Зазначив, що існують також і комерційні пропозиції з можливістю подекадної оплати упродовж місяця, але в них тариф вище, ніж на універсальну послугу.
Підкреслив, що рахунки підприємцям виставляються виходячи з заявлених обсягів споживання, а не із максимальної потужності. У випадку необхідності коригування раніше замовленого (прогнозованого) обсягу споживання електричної енергії, споживач має можливість надати повідомлення про скориговані замовлені обсяги споживання електричної енергії на наступний розрахунковий період у термін за 5 календарних днів до початку розрахункового місяця. Відповідне повідомлення надається шляхом направлення електронного листа на адресу електронної пошти: limits@zpep.com.ua, з одночасним направленням заявки у паперовому вигляді засобами поштового зв’язку або нарочно за формою «Зразок звернення Споживача щодо коригування обсягів постачання».
Проінформував, що з 1 січня 2019 року штрафні санкції за перевищення ліміту складають 1%.
Бугрім Р.В. повідомив, що ПАТ «Запоріжжяобленерго» надає послуги з розподілу електричної енергії. Договір укладається або безпосередньо зі споживачем, або з постачальником, який у подальшому укладає договір із споживачем.
Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється споживачем у формі попередньої оплати за рахунками, що направляються споживачу оператором системи у розрахунковому періоді, який передує звітному. Кінцевим терміном оплати є 25 число місяця, що передує звітному розрахунковому періоду.
Сума платежу для попередньої оплати послуг з розподілу електричної енергії визначається на основі фактичних значень обсягу розподіленої електричної енергії за розрахунковий період, що передує даті формування рахунка для передплати, величини тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та з урахуванням коштів, одержаних від споживача за надання послуг з розподілу електричної енергії в попередньому розрахунковому періоді.
За підсумками розрахункового періоду оператор системи виписує споживачу рахунок для остаточного розрахунку. Сума платежу остаточного розрахунку визначається виходячи з тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та фактичного обсягу спожитої електричної енергії згідно з даними «Акта про спожиту активну електричну енергію за розрахунковий період» та з урахуванням сум платежів, що надійшли від споживача.
З питання щодо оплати за повірку засобів обліку електричної енергії зазначив, що терміни повірки лічильників залежать від типу лічильника. ПАТ «Запоріжжяобленерго» рекомендує споживачам переходити на лічильники з періодом повірки 16 років.
В Правилах роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, зазначено, що опломбування є безкоштовним. ПАТ «Запоріжжяобленерго» надається послуга технічної повірки, яка і є платною. Сума оплати за надання послуги технічної повірки затверджена відділом НКРЕКП у Запорізькій області.

За результатом обговорення вирішили:
1. Створити робочу групу для опрацювання питань, підготовки звернень щодо надання роз’яснень з окремих питань, що стосуються надання послуг з постачання та розподілення електричної енергії та надання пропозицій щодо покращення ситуації, до складу якої включити Кравчуна О.С., Шевченка С.О., Яковенка Л.О., Носика Б.М.
2. Ознайомити Афанасьєва О.В. з результатами роботи робочої групи для можливого внесення звернення на розгляд депутатів на сесії Запорізької міської ради.
3. Розглянути підсумки роботи робочої групи на наступному засіданні ради за участі юриста та депутатів Верховної Ради України, на якому буде прийнято рішення щодо необхідності подальшого скерування звернення до повноважних органів.
(Голосували: ЗА –8, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 6, рішення прийнято.)
Додатково Носиком Б.М. внесено пропозицію організувати інформаційну зустріч ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» з представниками бізнесу задля роз’яснення нововведень на ринку постачання електричної енергії.