gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

(Завантажити повну версію) Протокол  № 7 засідання міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва

27.02.2020 м. Запоріжжя

Питання, які розглядались та результати обговорення.

ПИТАННЯ 1. Щодо програми доступних кредитів для малого та середнього бізнесу (5-7-9).

По питанню 1 слухали:
Бєлєвського О.В., який зазначив, що Кабінетом Міністрів України розроблено програму стимулювання малого та мі кропі дприємництва «5-7-9%». Програма стартувала 03.02.2020, строк дії — 5 років. Відповідно до умов Програми підприємець може отримати кошти під 5, 7 та 9%, в залежності від кількості працевлаштованих осіб. Позичальниками можуть бути тільки громадяни України, максимальна сума позики — 1 млн. грн. При оформленні кредиту позичальник сплачує за нотаріальні послуги, 1% комісії, 5% — на залишок по заборгованості. Кошти видаються виключно на купівлю та модернізацію основних засобів, при цьому обладнання може бути, як новим так і вживаним. Залоговим забезпеченням виступає майно, що придбавається.
З обговорення виступили: Бовкун П.М., Афанасьев О.В., Мила Н.А., Шевченко С.О., Кравчун О.С.
За результатом обговорення вирішили:
1. Взяти інформацію до відома.
(Голосували: ЗА — 16, ПРОТИ — 0, УТРИМАЛИСЬ — 0, рішення прийнято)

ПИТАННЯ 2. Щодо закріплення об’єктів благоустрою за суб’єктами господарювання задля вирішення питання щодо утримання прибудинкових територій та територій, прилеглих до об’єктів соціальної сфери, медичних закладів та закладів освіти, у належному санітарному стані та недопущення розміщення пунктів приймання вторинної сировини поруч з закладами медицини, спортивними, дитячими майданчиками та у внутрішньодворових територіях.

По питанню 2 слухали:
Лисенка В.В., який зазначив, що відповідно до зон, затверджених районними адміністраціями Запорізької міської ради, частина пунктів приймання вторинної сировини розміщується біля соціальних об’єктів, шкіл, медичних закладів, що створює незручності, оскільки є місцем скупчення осіб, що ведуть асоціальний спосіб життя.
Пункти приймання вторинної сировини повинні розміщуватись у відповідності до Державних будівельних норм України, які передбачають розміщення пунктів на відстані не менше 50 м до закладів освіти та 20 м до стін житлових будинків.
Запропоновано переглянути дислокацію для того, щоб не створювати незручності для мешканців міста.
Крім того, з метою утримання у належному стані територій, прилеглих до підприємств сфери обслуговування, доцільно запропонувати підприємцям укласти договори на прибирання. Озвучено пропозицію розробити новий порядок благоустрою з дотриманням регуляторної процедури.
Назаренко П.В. зазначив, що багато часу було витрачено на проходження регуляторної процедури при підготовці змін до рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 №52 «Про затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Запоріжжя», які у подальшому були затверджені рішенням міської ради №30 від 04.02.2019.
Питання щодо порядку розміщення засобів дрібнороздрібної торговельної мережі та сфери послуг у м. Запоріжжі на сьогодні врегульовано та наголосив з про необхідність погодження з департаментом архітектури та містобудування Запорізької міської ради схем розміщення зон дрібнороздрібної торговельної мережі, які затверджуються районними адміністраціями міської ради.
З обговорення виступили: Шевченко С.О., Бовкун П.М.
За результатом обговорення вирішили:
2. Рекомендувати районним адміністраціям Запорізької міської ради переглянути зони розміщення дрібнороздрібної торговельної мережі, а саме розміщення пунктів вторинної сировини, з метою приведення їх у відповідність до Державних будівельних норм України.
(Голосували: ЗА — 16, ПРОТИ — 0, УТРИМАЛИСЬ — 0, рішення прийнято)

ПИТАННЯ 3. Щодо здійснення перевірок підприємців управлінням з питань праці міської ради.

По питанню 3 слухали:
Швеця Ю.В., який повідомив що управління з питань праці Запорізької міської ради (далі — управління) є виконавчим органом Запорізької міської ради, що утворений на підставі ч. З ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Запорізької міської ради від 20.12.2017 №65 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.04.2016 №36 «Про структуру виконавчих органів Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів» (зі змінами)» з метою здійснення на території міста Запоріжжя контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законом.
Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823.
Управлінням, в першу чергу, ставиться за мету доводити до підприємців вимоги законодавства про працю. Упродовж 2019 року управлінням здійснено 483 інформаційних відвідування підприємств, на базі районних адміністрацій Запорізької міської ради проведено 7 семінарів для суб’єктів господарювання, проведено 160 інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань, за результатами яких складено 160 актів, винесено 94 приписи про усунення виявлених порушень, складено та передано до суду 44 протоколи про адміністративні правопорушення на посадових осіб, винесено 81 постанову про накладення штрафу на загальну суму 3081,066 тис. грн.
Доповідачем проінформовано щодо переліку документів, які повинен мати підприємець при проведенні інспектувань. Повідомив, що з 2020 року знижено розмір штрафних санкцій.
З обговорення виступили: Мила Н.А., Суркова Т.В., Бовкун П.М.
За результатом обговорення вирішили:
3. Взяти інформацію до відома.
(Голосували: ЗА — 16, ПРОТИ — 0, УТРИМАЛИСЬ — 0, рішення)