gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

(Завантажити повну версію)Протокол №4 засідання міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва

18.06.2020 м. Запоріжжя

Питання, які розглядались та результати обговорення.

ПИТАННЯ 1. Щодо правил роботи підприємств громадського харчування з 05.06.2020.

По питанню 1 слухали:
Бранчук О.П., яка наголосила на необхідності дотримання суб’єктами господарювання норм постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», вимог постанов Головного державного санітарного лікаря України та підкреслила, що система харчової безпеки НАССР є чинною.
Окреслила основні вимоги щодо організації протиепідемічних заходів у закладах громадського харчування на період карантину:
• відвідувачам підприємств громадського харчування з 05.06.2020 дозволено перебування всередині приміщень, але не більше 10 осіб;
• перед початком зміни проводиться температурний скринінг усім працівникам;
• на вході до закладу або поруч з місцем видачі замовлень (при роботі закладу на виніс) організовуються місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів. Доцільно розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка тощо).
У закладі громадського харчування:
• забезпечується дотримання відстані не менше 1,5 м між сусідніми столами та розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом (без урахуванням дітей віком до 14 років), якщо столи не відокремлені один від одного суцільною перегородкою;
• меню розміщуються для безконтактного ознайомлення біля входу або місця прийняття замовлення, у кількості, достатній, щоб уникнути скупчення людей, або на столах з матеріалу, що дозволяє проведення обробки дезінфекційним засобом. Дозволяється видача одноразових паперових меню з їх подальшою утилізацією;
• забезпечується можливість безготівкового (безконтактного) розрахунку.
У закладах, що здійснюють обслуговування на виніс та/або на відкритих (літніх) майданчиках:
• прийом замовлень відбувається дистанційно (телефоном, з використанням засобів телекомунікацій), через спеціально облаштоване вікно (вхідні двері) закладу або безпосередньо через працівників закладу, які здійснюють обслуговування клієнтів на відкритих (літніх) майданчиках (офіціантів);
• видача замовлень клієнтам або офіціантам та розрахунок здійснюється через спеціально облаштоване вікно або через вхідні двері закладу.
У закладах, що здійснюють обслуговування в приміщенні:
• забороняється самостійний вхід відвідувачів до закладу без супроводу працівника закладу;
забороняється:
• функціонування дитячих кімнат;
• забороняється проведення свят, банкетів, май стер-класі», публічних подій тощо, в яких беруть участь більше 10 осіб.
Адміністрація/персонал самостійно забезпечує та контролює виконання умов з недопущення черг та скупчень відвідувачів.
Працівники закладів громадського харчування, в тому числі ті, які видають замовлення та здійснюють розрахунок, повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор, окуляри (або захисний екран між працівником та відвідувачем при видачі замовлень на виніс) та одноразові рукавички (313).
Адміністрація закладу громадського харчування повинна провести навчання серед працівників щодо правил використання 313, їх утилізації та забезпечити контроль за дотриманням зазначених правил.
Функції зі складення протоколів за порушення карантину, санітарних правил і рішень місцевої влади з питань боротьби з інфекційними хворобами покладено на органи Національної поліції України.
За результатами обговорення вирішили;
1. Взяти інформацію до відома.
(Голосували: ЗА — 12, ПРОТИ — 0, УТРИМАЛИСЬ — 4, рішення прийнято)

ПИТАННЯ 2. Щодо надання фізичним особам — підприємцям державної допомоги на дітей до 10 років на період карантину (постанова КМУ від 22.04.2020 № 329 зі змінами, внесеними постановою від 01.06.2020 № 432).

По питанню 2 слухали;
Остапенко Г.В., яка повідомила, що право на отримання допомоги на дітей до 10 років на період карантину мають фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої або другої групи, які;
сплатили ЄСВ за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи — підприємця; або зареєструвалися як фізичні особи-підприємці у січні — березні 2020 року; або отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або д осягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу та звільнені від сплати за себе ЄСВ;
до березня 2020 року (включно) перейшли на спрощену систему оподаткування та обрали першу або другу групу платників єдиного податку.
Допомога призначається: на період карантину та на один місяць після дати його відміни на кожну дитину до досягнення нею 10 річного віку у розмірі: на дітей до 6 років — 1779 грн на дітей віком 6-10 років — 2218 грн.
Допомога на дітей фізичним особам-підприємцям, зареєстрованим з січня по березень 2020 року та таким, які звільнені від сплати ЄСВ та які звернулися за її призначенням у травні — червні 2020 року, призначається та виплачується починаючи з травня 2020 року.
Не призначається допомога на дітей, на яких виплачується компенсація послуги «муніципальна няня».
Документи, необхідні для призначення допомоги можуть надаватися у паперовій або електронній формі (на заяву та документи/відомості, що подаються в електронній формі, обов’язково накладається кваліфікований електронний підпис заявника).
За результатами обговорення вирішили:
2. Взяти інформацію до відома.
(Голосували: ЗА — 12, ПРОТИ — 0, УТРИМАЛИСЬ — 4, рішення прийнято)

ПИТАННЯ 3. Про Допомогу по частковому безробіттю для фізичних осіб — підприємців на період карантину (ЗУ від 13.05.2020 № 591 -IX).

По питанню 3 слухали;
Мотовицю О.І., який проінформував присутніх, що норма закону, що регулює питання надання допомоги по частковому безробіттю, знову набула актуальності на час пандемії коронавірусу (COVID-19).
Наприкінці березня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-ІХ, який доповнив Закон «Про зайнятість населення» статтею 47-1 «Допомога по частковому безробіттю на період карантину». З часом до цієї статті було внесено зміни законами №5 5З-IX і №591-IX.
За допомогою можуть звернутися суб’єкти господарської діяльності — представники середнього і малого бізнесу, а також фізичні особи-підприємці 1-2 групи. Головна умова — своєчасна сплата ЄСВ за себе та найманих працівників протягом шести місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.
Роботодавець або фізична особа-підприємець, який є застрахованою особою, може звернутися за отриманням допомоги по частковому безробіттю на період карантину протягом 90 календарних днів з дня зупинення (скорочення) виробництва.
Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на яку працівникові (крім сумісників) або фізичній особі-підприємцю було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, з першого дня скорочення робочого часу у межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше ЗО календарних днів після завершення карантину.
Допомога призначається з розрахунку 2/3 тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові, або з розрахунку 2/3 бази нарахування ЄСВ фізичної особи-підприємця, виходячи з фінансових можливостей Фонду соціального страхування на випадок безробіття, але не більше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.
Для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавець або ФОП (застрахована особа) звертається до служби зайнятості за місцем реєстрації його як платника ЄСВ та подає такі документи:
• заяву у довільній формі;
• засвідчену роботодавцем (ФОПом) копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;
• відомості про працівників та/або фізичну особу-підприємця (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному державному органу і мають відмітку в паспорті), в яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину згідно із ст. 47-1 Закону України «Про зайнятість населення»;
довідку про сплату ЄСВ за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.
За результатами обговорення вирішили:
3. Взяти інформацію до відома.
(Голосували: ЗА — 12, ПРОТИ — 0, УТРИМАЛИСЬ — 4, рішення прийнято)
Після обговорення питань порядку денного Милою Н.А. запропоновано членам ради надати пропозиції щодо актуальних питань розвитку підприємництва, які потребують розгляду на наступних засіданнях координаційної ради.
Термін: 29.06.2020