gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

1. Про результати спільного проекту Агенції регіона-льного розвитку Запорізької області та Запорізької торгово-промислової палати щодо створення Цент-ру підтримки експорту та презентація «Абетки екс-портера»
Відповідальний за підготовку — Куц А.В.— віце-президент Запорізької торгово-промислової палати
Термін розгляду — 21.02.2020

2. Щодо порядку закріплення та умов утримання тери-торій біля об’єктів торгівлі, ресторанного господар-ства та побутового обслуговування
Відповідальний за підготовку — Кресік А.М. — заступник начальника інспекції — начальник відділу координації діяльності та операти-вного контролю в сфері благоустрою ін-спекції з благоустрою Запорізької міської ради
Термін розгляду — 21.02.2020

3. Щодо обговорення проектів законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів
Відповідальний за підготовку — Церетелі Л.Г. — голова ГО «Центр медіації та екаунтінгу «Точка зору»
Термін розгляду — 21.03.2020