gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

1. Щодо проекту рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення та облаштування сезонних відкритих майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на території м. Запоріжжя».
Відповідальний за підготовку — Назаренко П.В. – заступник директора департаменту архітектури та містобудування міської ради.Термін розгляду — квітень.
2. Щодо проекту рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя».
Відповідальний за підготовку — Назаренко П.В. – заступник директора департаменту архітектури та містобудування міської ради.Термін розгляду — квітень.
3. Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги).
Відповідальний за підготовку — Кравчун О.С. — голова ради підприємців ЗОСППР «Потенціал». Термін розгляду — травень.
4. Про стан організації у м. Запоріжжя відстежень регуляторних актів на прикладі рішення міської ради від 25.08.2016 №52 «Про затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Запоріжжя».
Відповідальний за підготовку — Погрібняк М.А. – голова Запорізького міського клубу юристів. Термін розгляду — червень.