gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Міські цільові програми

 

Про внесення змін до міської цільової Програми створення філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 25.03.2015 № 27 (зі змінами та доповненнями)

 

Про програму

Рішення Запорізької міської ради № 36 -2017-06-21 — Про внесення змін до міської цільової Програми створення філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 25.03.2015 № 27 (зі змінами та доповненнями)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про адміністративні послуги» та з метою вдосконалення системи надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до Програми по створенню філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів (Афанасьєва О.В.).

Мета Програми

Вдосконалення системи надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі. Впровадження у повній мірі системи «єдиного вікна» при наданні адміністративних послуг органів місцевого самоврядування та виконавчої влади для фізичних та юридичних осіб.

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

У березні місяці 2015 року Запорізькою міською радою було прийнято рішення про створення філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі (далі-ЦНАП), яким було виділено кошти на проведення проектних робіт по реконструкції приміщень за адресами: бул. Центральний, 27, Кияшка, 22 та частини площі перших поверхів районних адміністраціях міської ради по Комунарському та Заводському районах. Другим етапом створення філій ЦНАПів є безпосередньо роботи з реконструкції згідно з обсягів передбачених проектами реконструкцій та облаштуванням філій комп’ютерною та оргтехнікою, меблями, іншим.

Завдання і заходи

Завдання та заходи по внесенню змін до міської цільової Програми (приведені у Додатку 1) у разі їх реалізації забезпечать у подальшому можливість якісного надання адміністративних послуг як для фізичних, так і для юридичних осіб, у тому числі скорочення часу, підвищення комфортності при отриманні послуг, у цілому зниження соціальної напруги в місті, пов’язаної з отриманням послуг.
Завантажити Додаток 1

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, необхідні для виконання заходів по внесенню змін до міської цільової Програми наведені у Додатку 2.
Завантажити Додаток 2

Очікувані результати, ефективність програми

Очікувані результати від виконання по внесенню змін до міської цільової Програми наведені у Додатку 3.
Завантажити Додаток 3

Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Про внесення змін до міської цільової Програми розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 26.10.2016 №39 (зі змінами та доповненнями)

 

Про програму

Рішення Запорізької міської ради № 37 -2017-06-21 — Про внесення змін до міської цільової Програми розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 26.10.2016 №39 (зі змінами та доповненнями)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про адміністративні послуги» та з метою вдосконалення системи надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до Програми розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів (Афанасьєва О.В.).

Мета Програми

Вдосконалення системи надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі. Впровадження у повній мірі системи «єдиного вікна» при наданні адміністративних послуг органів місцевого самоврядування та виконавчої влади для фізичних і юридичних осіб.

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

Законом України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги» (далі – Закон) визначено, що одним із способів надання адміністративних послуг є їх надання через Центри надання адміністративних послуг. Нині через Центр надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі (далі-Центр) надається 77 видів адміністративних послуг загальною кількістю 56 тис. за рік. У той же час, згідно Закону та відповідних рішень Кабінету Міністрів України, кількість послуг, що повинні надаватися через Центр у місті може досягти до 450 тис. на рік. Відповідна кількість відвідувань Центру фізичними та юридичними особами складе більше мільйона на рік.
Надавати такий обсяг послуг в одному місці неможливо, тому виникла потреба розвинення інфраструктури Центру шляхом створення його відділень. У березні 2015 року міською радою була прийнята міська цільова Програма створення філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі (далі — Програма).
Згідно цієї Програми у місті було створено чотири філії Центру, а саме: Вознесенівська (бул.Центральний,27), Комунарська (вул.Чумаченка,32), Дніпровська (вул. Кияшка,22) та Заводська (вул.Л.Чайкіної,56).
Однак, з огляду на загальний обсяг та номенклатуру послуг, що повинні надаватися через Центр, необхідне подальше розширення мережі його філій. Перш за все це стосується створення окремих філій у Хортицькому, Олександрівському та Шевченківському районах, Осіпенківському та Південному мікрорайонах.
На теперішній час нежитлові приміщення, які розташовані за адресами: вул.Новокузнецька/вул.Автозаводська, 1/12, вул.Гоголя,145, та пр.Інженера Преображенського,буд.1/2 передані в оперативне управління департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради під філії Центру. Мається також можливість використання під філію Центра площ у Шевченківській районній адміністрації по пр.Моторобудівників, буд.34.

Завдання і заходи

Завдання та заходи міської цільової Програми (приведені у Додатку 1) у разі їх реалізації забезпечать у подальшому можливість якісного надання адміністративних послуг як для фізичних, так і для юридичних осіб, у тому числі скорочення часу, підвищення комфортності при отриманні послуг, у цілому зниження соціальної напруги в місті, пов’язаної з отриманням послуг. Завантажити Додаток 1

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, необхідні для виконання заходів міської цільової Програми наведені у Додатку 2.Завантажити Додаток 2

Очікувані результати, ефективність програми

Очікувані результати від виконання міської цільової Програми наведені у Додатку 3.Завантажити Додаток 3

Координація та контроль за ходом виконання програми

Контроль за виконанням міської цільової Програми здійснює департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради. Замовник робіт – КП «Управління капітального будівництва» щомісячно звітує департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради як головному розпоряднику бюджетних коштів, та департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради щодо виконання завдань міської цільової Програми та напрямків використання бюджетних коштів до повного виконання завдань програми. Виконання міської цільової Програми та підготовку відповідного звіту здійснює департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради.

 

Фінансова підтримка комунального підприємства «Преса» на 2017 рік (рішення Запорізької міської ради від 21.12.2016 №38 зі змінами)

 

Мета Програми

Головною метою Програми є забезпечення здійснення розрахунків з працівниками підприємства (заробітна плата за грудень-лютий (8 днів), компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога), сплати нарахованих податків та зборів відповідно до вимог чинного законодавства, сплати за комунальні послуги та виплати кредиторської заборгованості тощо шляхом фінансової підтримки з міського бюджету.

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

Міською цільовою програмою «Заходи щодо оптимізації фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Преса», затвердженою рішенням міської ради від 30.03.2016 №6, КП «Преса» було надано безповоротну фінансову допомогу в розмірі 1441,0 тис. грн., але це не стабілізувало роботу підприємства. Отримані кошти були витрачені на виготовлення паспортів прив’язки КП «Градпроект» — 93,0 тис.грн., та погашення заборгованості перед постачальниками за 2015 рік — 1348,0 тис.грн.
За результатами роботи підприємства за 9 місяців 2016 року кредиторська заборгованість підприємства склала 1635,0 тис.грн., в т.ч. за товари, роботи послуги – 1359,0 тис.грн.
Причиною заборгованості є нестабільна економічна ситуація в країні, зростання курсової різниці валют, що впливає на зростання цін на періодичні видання та призводить до падіння попиту на них.
Враховуючи вищевикладене міською радою було прийнято рішення від 30.11.2016 № 96 «Про припинення діяльності КП «Преса» шляхом ліквідації».
З метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо реалізації ліквідаційних процедур виникла необхідність в наданні фінансової допомоги КП «Преса» з місцевого бюджету у сумі 2215,33 тис.грн. для здійснення розрахунків з працівниками підприємства (заробітна плата за листопад-лютий (8 днів), компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога), забезпечення сплати нарахованих податків та зборів відповідно до вимог чинного законодавства, сплати за комунальні послуги та виплати кредиторської заборгованості тощо.
У зв’язку із недостатністю коштів на рахунках КП «Преса» ліквідаційна комісія не має можливості здійснити розрахунки.
Виділення фінансової допомоги надасть можливість здійснити процедуру ліквідації підприємства згідно з вимогами чинного законодавства.
Підставами для реалізації бюджетної програми є: Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Завдання і заходи

Завдання і заходи Програми заплановані відповідно до вимог Закону України «про місцеве самоврядування».
Основними завданням програми є здійснення розрахунків з працівниками підприємства (заробітна плата за листопад — лютий (8 днів), компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога), забезпечення сплати нарахованих податків та зборів відповідно до вимог чинного законодавства, сплати за комунальні послуги та виплати кредиторської заборгованості тощо.
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 1. Завантажити Додаток 1

Обсяги та джерела фінансування

Строки та етапи реалізації Програми: 2017 рік.
Обсяги фінансування складають:
на 2017 рік – 2215,33 тис.грн. на здійснення розрахунків з працівниками підприємства (заробітна плата за листопад-лютий (8 днів), компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога), забезпечення сплати нарахованих податків та зборів відповідно до вимог чинного законодавства, сплати за комунальні послуги та виплати кредиторської заборгованості.
Фінансування на виконання зазначеної Програми здійснюється за рахунок загального фонду бюджету міста.
Обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 2. Завантажити Додаток 2

Очікувані результати, ефективність програми

Забезпечення погашення боргових зобов’язань та припинення діяльності КП «Преса» шляхом ліквідації.
Очікувані результати Програми наведені в додатку 3. Завантажити Додаток 3

Координація та контроль за ходом виконання програми

Головний розпорядник та одержувач бюджетних коштів – департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради.
Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради здійснює виконання бюджетної програми та готує звіт про її виконання

 

Про затвердження Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2018 рік (затверджено рішенням Запорізької міської ради від 20.12.2017 №44)

 

Про програму

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законами України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну Програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», на виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Запоріжжі на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.08.2017 №45, з метою сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2018 рік (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі, послуг та захисту прав споживачів (Афанасьєв О.В.).

Мета Програми

Спрямування дій місцевих державних органів виконавчої влади, суб’єктів малого підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших місцевих ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення сприятливих умов для розвитку та формування інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (далі — МСП), покращення бізнес — клімату в місті, збільшення кількості осіб, що займаються підприємницькою діяльністю (далі — СПД), сприяння позитивному ставленню до підприємництва та підприємливості, як рушійної сили регіонального розвитку.

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2018 рік (далі – Програма) – комплекс заходів, направлених на створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, залучення інвестицій, розвитку молодіжного та інноваційного бізнес — середовища, підвищення професійного рівня обізнаності СПД та престижності підприємницької діяльності.

Програму розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну Програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Запоріжжі на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.08.2017 №45.

Програма є засобом розв’язання таких проблемних питань, як:

— недостатня інформованість СПД щодо взаємодії з контролюючими органами, змін у чинному законодавстві, можливостей залучення та використання фінансових ресурсів, участі у державних закупівлях та у міжнародних проектах/програмах;

— недостатній рівень підтримки молодіжного підприємництва та підприємницької ініціативи;

— дефіцит впровадження IT-технологій на регіональному рівні;

— недостатній рівень підтримки місцевих виробників;

— обмеженість інформації про ресурсну базу міста, що може бути використана для розвитку МСП, про перелік товарів, робіт, послуг, що будуть закуповуватись для потреб міста за бюджетні кошти, про стан регіональних і міжнародних ринків тощо.

Вирішення зазначених проблем планується здійснювати шляхом проведення інформаційно-консультаційних, навчальних та презентаційних заходів, виставок, конкурсів та форумів, направлених на підтримку малого та середнього, у тому числі молодіжного та інноваційного підприємництва, популяризації сфери інформаційних технологій тощо.

Завдання і заходи

Завдання 1. Підтримка та розвиток перспективних сфер та галузей МСП.
Завдання 2. Підвищення професійного рівня обізнаності СПД.
Завдання 3. Підвищення рівня конкурентоспроможності місцевих виробників.
Завдання 4. Ефективне використання фінансових ресурсів для підтримки МСП.
Завдання 5. Переорієнтація системи надання послуг для МСП відповідно до актуальних потреб підприємництва.
Заходи Програми: бюджетні кошти передбачається використати на проведення ІТ – Форуму, конкурсів інноваційних стартапів в галузі IT – технологій та на кращий молодіжний стартап; виставки — ярмарки «Зроблено в Запоріжжі»; навчань/тренінгів з підготовки проектних заявок до міжнародних проектів/програм, по фінансовій грамотності СПД; навчальних семінарів; відкритих лекцій на свіжому повітрі за тематикою, спрямованою на підтримку підприємницької ініціативи; розробку та впровадження медіа-плану по підняттю престижності підприємницької діяльності.
Завантажити Додаток 1

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування на виконання Програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду бюджету міста та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Завантажити Додаток 2

Очікувані результати, ефективність програми

Очікуваними кінцевими результатами впровадження Програми є :
— збільшення кількості СПД;
— розвиток молодіжного підприємництва;
— збільшення надходжень від діяльності СПД до бюджету міста;
— популяризація місцевих товаровиробників;
— підвищення інвестиційної привабливості міста;
— розвиток ІТ-індустрії;
-збільшення кількості інноваційних бізнес-проектів.
Завантажити Додаток 3

Координація та контроль за ходом виконання програми

Забезпечення координації і контролю за ходом виконання Програми, цільовим та ефективним використанням коштів покладається на департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради.
Головний розпорядник бюджетних коштів має забезпечити виконання запланованих Програмою завдань та заходів і досягнення очікуваних показників.
Головний розпорядник бюджетних коштів проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання завдань та заходів Програми, цільового використання коштів і готує щорічні та, в разі потреби, проміжні звіти про хід виконання Програми.