gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Кодекси України:

Податковий кодекс України

Водний кодекс України

Кодекс України про надра

Кодекс законів про працю України

Земельний кодекс України

Цивільний кодекс України

Закони України:

«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»

 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

«Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців»

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

«Про адміністративні послуги»

Закон України «Про господарські товариства»

Закон України «Про кооперацію»

Закон України «Про товарну біржу»

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Закон України «Про кредитні спілки»

Закон України «Про фермерське господарство»

Закон України «Про споживчу кооперацію»

Закон України «Про акціонерні товариства»

Укази Президента України:

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»

Постанови Кабінету міністрів України:

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року

«Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. N 833.

«Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджені постановою Кабінету Міністрів України  від 30 липня 1996 р. № 854.

«Правила побутового обслуговування населення», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. N 313 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 4 червня 1999 р. N 974 )

Рішення Запорізької обласної ради:

Про затвердження Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки

Концепція розвитку малого та середнього підприємництва в Запорізькій області на період до 2022 року

Рішення Запорізької міської ради:

Правила торгівлі на ринках м. Запоріжжя
Про затвердження ставок єдиного податку