gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Про програму

Рішення Запорізької міської ради № 37 -2017-06-21 — Про внесення змін до міської цільової Програми розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 26.10.2016 №39 (зі змінами та доповненнями)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про адміністративні послуги» та з метою вдосконалення системи надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до Програми розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів (Афанасьєва О.В.).

Мета Програми

Вдосконалення системи надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі. Впровадження у повній мірі системи «єдиного вікна» при наданні адміністративних послуг органів місцевого самоврядування та виконавчої влади для фізичних і юридичних осіб

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

Законом України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги» (далі – Закон) визначено, що одним із способів надання адміністративних послуг є їх надання через Центри надання адміністративних послуг. Нині через Центр надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі (далі-Центр) надається 77 видів адміністративних послуг загальною кількістю 56 тис. за рік. У той же час, згідно Закону та відповідних рішень Кабінету Міністрів України, кількість послуг, що повинні надаватися через Центр у місті може досягти до 450 тис. на рік. Відповідна кількість відвідувань Центру фізичними та юридичними особами складе більше мільйона на рік.
Надавати такий обсяг послуг в одному місці неможливо, тому виникла потреба розвинення інфраструктури Центру шляхом створення його відділень. У березні 2015 року міською радою була прийнята міська цільова Програма створення філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі (далі — Програма).
Згідно цієї Програми у місті було створено чотири філії Центру, а саме: Вознесенівська (бул.Центральний,27), Комунарська (вул.Чумаченка,32), Дніпровська (вул. Кияшка,22) та Заводська (вул.Л.Чайкіної,56).
Однак, з огляду на загальний обсяг та номенклатуру послуг, що повинні надаватися через Центр, необхідне подальше розширення мережі його філій. Перш за все це стосується створення окремих філій у Хортицькому, Олександрівському та Шевченківському районах, Осіпенківському та Південному мікрорайонах.
На теперішній час нежитлові приміщення, які розташовані за адресами: вул.Новокузнецька/вул.Автозаводська, 1/12, вул.Гоголя,145, та пр.Інженера Преображенського,буд.1/2 передані в оперативне управління департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради під філії Центру. Мається також можливість використання під філію Центра площ у Шевченківській районній адміністрації по пр.Моторобудівників, буд.34.

Завдання і заходи

Завдання та заходи міської цільової Програми (приведені у Додатку 1) у разі їх реалізації забезпечать у подальшому можливість якісного надання адміністративних послуг як для фізичних, так і для юридичних осіб, у тому числі скорочення часу, підвищення комфортності при отриманні послуг, у цілому зниження соціальної напруги в місті, пов’язаної з отриманням послуг.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, необхідні для виконання заходів міської цільової Програми наведені у Додатку 2.

Очікувані результати, ефективність програми

Очікувані результати від виконання міської цільової Програми наведені у Додатку 3.

Координація та контроль за ходом виконання програми

Контроль за виконанням міської цільової Програми здійснює департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради. Замовник робіт – КП «Управління капітального будівництва» щомісячно звітує департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради як головному розпоряднику бюджетних коштів, та департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради щодо виконання завдань міської цільової Програми та напрямків використання бюджетних коштів до повного виконання завдань програми. Виконання міської цільової Програми та підготовку відповідного звіту здійснює департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради.