gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Про програму

Рішення Запорізької міської ради № 36 -2017-06-21 — Про внесення змін до міської цільової Програми створення філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 25.03.2015 № 27 (зі змінами та доповненнями)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про адміністративні послуги» та з метою вдосконалення системи надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до Програми по створенню філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів (Афанасьєва О.В.).

Мета Програми

Вдосконалення системи надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі. Впровадження у повній мірі системи «єдиного вікна» при наданні адміністративних послуг органів місцевого самоврядування та виконавчої влади для фізичних та юридичних осіб.

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

У березні місяці 2015 року Запорізькою міською радою було прийнято рішення про створення філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі (далі-ЦНАП), яким було виділено кошти на проведення проектних робіт по реконструкції приміщень за адресами: бул. Центральний, 27, Кияшка, 22 та частини площі перших поверхів районних адміністраціях міської ради по Комунарському та Заводському районах. Другим етапом створення філій ЦНАПів є безпосередньо роботи з реконструкції згідно з обсягів передбачених проектами реконструкцій та облаштуванням філій комп’ютерною та оргтехнікою, меблями, іншим.

Завдання і заходи

Завдання та заходи по внесенню змін до міської цільової Програми (приведені у Додатку 1) у разі їх реалізації забезпечать у подальшому можливість якісного надання адміністративних послуг як для фізичних, так і для юридичних осіб, у тому числі скорочення часу, підвищення комфортності при отриманні послуг, у цілому зниження соціальної напруги в місті, пов’язаної з отриманням послуг.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, необхідні для виконання заходів по внесенню змін до міської цільової Програми наведені у Додатку 2

Очікувані результати, ефективність програми

Очікувані результати від виконання по внесенню змін до міської цільової Програми наведені у Додатку 3.

Координація та контроль за ходом виконання програми

Контроль за виконанням міської цільової Програми здійснює департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради.
Замовник робіт – КП «Управління капітального будівництва» щомісячно звітує департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради, як головному розпоряднику бюджетних коштів, та департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради щодо виконання завдань міської цільової Програми та напрямків використання бюджетних коштів до повного виконання завдань Програми. Виконання міської цільової Програми та підготовку відповідного звіту здійснює департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради.