gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про рекламу», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067, з метою врегулювання відносин, що виникають між виконавчими органами міської ради, фізичними та юридичними особами в зв’язку з тимчасовим користуванням місцями розміщення рекламних засобів на території м. Запоріжжя Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Рішення Запорізької міської ради від 22.11.2017 №28 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2012 №79 «Про затвердження Положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Запоріжжя» вважати таким що втратило чинність.

2. Внести зміни до рішення Запорізької міської ради від 24.12.2012 №79 «Про затвердження Положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Запоріжжя», а саме Положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Запоріжжя викласти у новій редакції (додається).

3. Внести зміни до рішення Запорізької міської ради від 24.12.2012 №79 «Про затвердження Положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Запоріжжя», а саме пункт 2 викласти у новій редакції: «2. Доручити Оператору зі справляння плати та нагляду за станом зовнішньої реклами (надалі – Оператор) виконання наступних функцій: — укладання та супроводження договорів на тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності м. Запоріжжя;
— на підставі рішень виконавчого комітету Запорізької міської ради організація виготовлення та впровадження розміщення сюжетів соціальної направленості і соціальної реклами на території міста, святкове оформлення м. Запоріжжя та святкових поздоровлень до державних та пам’ятних дат; — організація та проведення демонтажу рекламних засобів власними силами або із залученням сторонніх організацій в порядку, встановленому виконавчим комітетом міської ради; — підготовка та надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо вдосконалення нормативної та методичної бази, що регулює рекламну діяльність і забезпечує її розвиток у місті Запоріжжя (у тому числі щодо порядку плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів); — звернення із запитами про надання інформації, необхідної для виконання покладених на нього функцій до підприємств, установ, організацій усіх форм власності; — ведення претензійно-позовної роботи на предмет стягнення заборгованості з плати за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів, що надаються фізичним та юридичним особам на території міста Запоріжжя; — надання організаційно-технічної допомоги робочому органу з питань розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя; — інші функції відповідно до законодавства, рішень органів місцевого самоврядування м. Запоріжжя, Статуту Оператора та Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя

4. Покласти функції Оператора зі справляння плати та нагляду за станом зовнішньої реклами (надалі – Оператор) на «комунальне підприємство «Градпроект». 5. Виконавчому комітету Запорізької міської ради укласти з Оператором договір доручення на ведення договірної роботи з наданням відповідної довіреності його керівнику та заступнику керівника згідно з чинним законодавством України.

6. Вважати такими, що втратили чинність пункти 3, 4, 5 рішення міської ради від 24.12.2012 №79 «Про затвердження Положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Запоріжжя».

7. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради забезпечити висвітлення даного рішення в засобах масової інформації.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М., на комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин (Чумаченко І.М.).
 
Міський голова В.В. Буряк
 
Завантажити повну версію
Повідомлення про оприлюднення

Висловити свою думку