gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про рекламу», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067, з метою врегулювання відносин, що виникають між виконавчими органами міської ради, фізичними та юридичними особами в зв’язку з тимчасовим користуванням місцями розміщення рекламних засобів на території м. Запоріжжя Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Запоріжжя (надалі — Положення) та додатків до нього, які затверджені рішенням міської ради від 24.12.2012 №79 «Про затвердження Положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Запоріжжя», а саме: по всьому тексту Положення та додатків до нього замість слів «комунальне підприємство «Запорізьке міське інвестиційне агентство» (надалі – КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство») читати «комунальне підприємство «Градпроект» (надалі – КП «Градпроект»).
2. Доручити КП «Градпроект», здійснити заходи щодо підготовки та затвердження необхідних змін до статуту підприємства та доручити виконання наступних функції:
— укладання та супроводження договорів на тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності м. Запоріжжя;
— на підставі рішень виконавчого комітету Запорізької міської ради організація виготовлення та впровадження розміщення сюжетів соціальної направленості і соціальної реклами на території міста, святкове оформлення м. Запоріжжя та святкових поздоровлень до державних та пам’ятних дат;
— організація та проведення демонтажу рекламних засобів власними силами або із залученням сторонніх організацій в порядку, встановленому виконавчим комітетом міської ради;
— підготовка та надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо вдосконалення нормативної та методичної бази, що регулює рекламну діяльність і забезпечує її розвиток у м. Запоріжжя (у тому числі щодо порядку плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів);
— звернення із запитами про надання інформації, необхідної для виконання покладених на нього функцій до підприємств, установ, організацій усіх форм власності;
— ведення претензійно-позовної роботи на предмет стягнення заборгованості з плати за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів, що надаються фізичним та юридичним особам на території м.Запоріжжя;
— надання організаційно-технічної допомоги робочому органу з питань розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя;
— інші функції відповідно до законодавства, рішень органів місцевого самоврядування м. Запоріжжя, Статуту КП «Градпроект» та Порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріжжя.
3. Доручити КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство» в термін до двох місяців, після прийняття даного рішення укласти договір з КП «Градпроект» у відповідності до Положення.
4. Розповсюджувачам реклами, КП «Градпроект» в термін до двох місяців, після прийняття даного рішення, шляхом укладення нових договорів за формою згідно з додатками до Положення, привести діючі договори на тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів у відповідність до Положення та здійснити розрахунки по них.
5. Виконавчому комітету Запорізької міської ради укласти з КП «Градпроект» договір доручення на ведення договірної роботи з наданням відповідної довіреності його керівнику згідно з чинним законодавством України.
6. Доручити департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради в термін до двох місяців, після прийняття даного рішення здійснити заходи щодо підготовки та затвердження необхідних змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя, затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.02.2013 № 45 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя та Порядку демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, які призначені для розміщення зовнішньої реклами».
7. Вважати такими, що втратили чинність пункти 2, 3, 4, 5 рішення міської ради від 24.12.2012 №79 «Про затвердження Положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Запоріжжя».
8. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
9. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради забезпечити висвітлення даного рішення в засобах масової інформації.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М.

Міський голова В.В. Буряк

Завантажити повну версію