gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Керуючись ст.143 Конституції України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про оренду землі», Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Типового договору оренди землі», у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою:
— приведення у відповідність до норм чинного законодавства України та удосконалення форми договору оренди землі в м. Запоріжжі;
— деталізації порядку передачі в оренду земельних ділянок комунальної власності та визначення єдиних умов договорів оренди земельних ділянок в межах м. Запоріжжя;
— врегулювання відносин щодо оренди землі на території м. Запоріжжя, створення сприятливих умов для раціонального та ефективного використання земельних ділянок орендарями, Запорізька міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зразок договору оренди земельної ділянки (додаток).
2. Визнати рішення Запорізької міської ради від 18.05.2011 №35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя» та рішення № 29 від 26.06.2013 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2011 №35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя» такими, що втратили чинність.
3. Доручити управлінню з питань внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
4. Дане рішення набирає чинності протягом 10 днів після прийняття та підписання. З моменту набрання чинності даного рішення, укладення нових та поновлення договорів оренди землі комунальної власності мають вчинятись згідно з затвердженим зразком договору оренди землі.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Мішка С.М.) та постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин (Чумаченко І.М.).

Міський голова В.В. Буряк

Рішення підготовлено
Управлінням з питань
земельних відносин
міської ради
Начальник Управління Ю.О. Сколибог

Завантажити повну версію