gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Розглянувши текстові та графічні матеріали містобудівної документації – «План зонування території м.Запоріжжя», розробленої Державним підприємством Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя, схвалені на засіданні архітектурно-містобудівної ради при департаменті архітектури та містобудування від 27.12.2017, беручи до уваги результати громадських обговорень, з метою підвищення ефективності реалізації положень генерального плану м.Запоріжжжя, раціонального використання території міста в ринкових умовах з узгодженням приватних, громадських та державних інтересів, а також забезпечення інформованості потенційних інвесторів щодо можливостей реалізації їх намірів і прозорості управлінських рішень в сфері містобудування, що стимулюватиме інвестиційну активність фізичних та юридичних осіб, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», наказом Мінрегіону України від 16.11.2011 №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», Запорізька міська рада,
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити містобудівну документацію — «План зонування території м.Запоріжжя»: графічні матеріли – «Схема зонування території міста» (додається) та текстові матеріали – Пояснювальна записка — книги 1, 2 (додаються).
2. Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (Назаренко П.В.) забезпечити доступність матеріалів Плану зонування території м.Запоріжжя відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М. та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин (Чумаченко І.М.).

Міський голова В.В. Буряк
Завантажити повну версію

kniga_1

kniga2

cхема

Повідомлення про оприлюднення