gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Рекомендації розробникам

 

 

Процедура прийняття регуляторних актів виконавчим комітетом Запорізької міської ради

Рекомендації щодо процедури підготовки, обговорення, погодження та прийняття проектів регуляторних актів міською радою та її виконавчим комітетом

Згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» (далі − Закон):
Регуляторний акт – це прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами влади та суб’єктами господарювання.
Регуляторна діяльність – діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів.
Розробник проекту регуляторного акта – регуляторний орган, або інший орган, установа, організація, особа чи група осіб, що уповноважені розроблювати або організовувати, спрямовувати та координувати діяльність з розроблення проекту регуляторного акту.
Принципи державної регуляторної політики – це доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.
У відповідності до ст. 5 Закону забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає: підготовку Аналізу регуляторного впливу, планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, оприлюднення проектів разом з Аналізом регуляторного впливу та М-тестом з метою отримання зауважень і пропозицій, недопущення прийняття непослідовних регуляторних актів та таких, що дублюють діючі, відстеження регуляторних актів, перегляд регуляторних актів, оприлюднення інформації.

Процедура прийняття регуляторних актів виконавчим комітетом Запорізкої міської ради

У разі необхідності прийняття рішення міськвиконкому (регуляторного акту) не включеного у прийнятий міськвиконкомом річний план підготовки проектів регуляторних актів, розробник регуляторного акту, який планується прийняти, направляє листа до департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради щодо включення проекту рішення міськвиконкому (регуляторного акту) в доповнення до річного плану.
Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради готує відповідний проект рішення міськвиконкому щодо внесення доповнень до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.
Після прийняття міськвиконкомом рішення про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, розробником регуляторного акту здійснюються дії відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», Регламенту міськвиконкому в порядку наведеному у зазначеній Процедурі прийняття регуляторних актів (див. вищенаведену Таблицю).

Процедура прийняття регуляторних актів Запорізькою міською радою

Процедура прийняття регуляторних актів Запорізькою міською радою

У разі необхідності прийняття рішення міської ради (регуляторного акту) не включеного у прийнятий міською радою річний план підготовки проектів регуляторних актів, розробник регуляторного акту, який планується прийняти, направляє листа до департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради щодо включення проекту рішення міської ради в доповнення до річного плану.
Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради готує відповідний проект рішення міської ради щодо внесення доповнень до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.
Після прийняття міською радою рішення про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, розробником регуляторного акту здійснюються дії відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», Регламенту Запорізької міської ради в порядку наведеному у зазначеній Процедурі прийняття регуляторних актів (див. вищенаведену таблицю).

У відповідності до ст. 36 Закону у разі, якщо проект регуляторного акту не був оприлюднений, або був відсутній аналіз регуляторного впливу, орган або посадова особа місцевого самоврядування має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до Закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушенням.

Використання посібника та онлайн-калькулятора для М-тесту

15.03.2016 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308», якою було впроваджено оновлену Методику проведення аналізу впливу регуляторного акта, в тому числі застосування М-Тест як індикатору впливу регулювання на малий бізнес.
М-Тест є складовою аналізу регуляторного впливу (АРВ), запровадженого в 2004 році законом «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Розвиваючи переваги АРВ, він суттєво посилює спроможність громадянського суспільства, зокрема бізнес спільноти, впливати на ухвалення рішень органами влади. Унікальна, як для регуляторних інструментів, здатність М-Тесту надавати вимірювану (числову) інформацію перетворює АРВ на доказовий документ, що дозволяє обрати найкраще із запропонованих альтернативних рішень. В основі М-Тесту лежить методика обчислення стандартних витрат малого підприємництва на виконання конкретного регуляторного акта. Результати М-Тесту дозволяють обґрунтувати варіанти пом’якшення адміністративного навантаження на малий бізнес.
З метою більш якісної підготовки М-Тесту пропонуємо Вам скористатись посібником по М-Тесту та онлайн-калькулятором для вимірювання вартості адміністративних процедур/адміністративного навантаження суб’єктів малого підприємництва.
З посібником та онлайн-калькулятором можна ознайомитись на веб-порталі http://mtest.com.ua/.

Оцінки регуляторного впливу проектів регуляторних актів на конкуренцію в рамках проведення АРВ

Методичні рекомендації(завантажити)

Методичні рекомендації щодо оцінки впливу нормативно-правових актів та проектів актів на конкуренцію

Методичні рекомендації щодо оцінки впливу нормативно-правових актів та проектів актів на конкуренцію 14.11. 2017р (завантажити)

Роз’яснення щодо застосування строків проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів

Роз’яснення щодо застосування строків проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів

Роз’яснення щодо застосування регуляторними органами вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” стосовно оприлюднення проектів регуляторних актів

Роз’яснення щодо застосування регуляторними органами вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” стосовно оприлюднення проектів регуляторних актів

Роз’яснення
про віднесення до категорії регуляторних актів проектів нормативно-правових актів щодо критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та необхідності їх погодження з ДРСУ

Роз’яснення
про віднесення до категорії регуляторних актів проектів нормативно-правових актів щодо критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та необхідності їх погодження з Державною регуляторною службою України

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінетом Міністрів України постановою від 10.05.2018 № 342 затверджено Методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) (далі – Критерії).
Орган державного нагляду (контролю) відповідно до вимог законодавства з урахуванням зазначеної Методики, даних про настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності суб’єктів господарювання, пропозицій громадських об’єднань визначає у віднесеній до його відання сфері Критерії, які затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного органу державного нагляду (контролю).
Згідно із законодавством Критерії міститимуть, зокрема, сферу державного нагляду (контролю), у якій застосовуються критерії, відповідні цілі державного нагляду (контролю) та оцінку ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності; вичерпний перелік критеріїв; показники критеріїв, за якими визначається ступінь ризику; положення щодо періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю).
Таким чином, у разі, якщо відповідні проекти нормативно-правових актів будуть розроблені у повній відповідності з Методикою розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) та не міститимуть будь-яких інших норм регуляторного характеру, такі проекти можуть не мати ознак регуляторного акта.
Однак, проекти постанов Кабінету Міністрів України про встановлення Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, підлягають обов’язковому погодженню з ДРС як центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
При цьому наголошуємо, що під час розгляду таких проектів ДРС проводитиме їх аналіз на відповідність вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342.