gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Рекомендації розробникам

Процедура прийняття регуляторних актів виконавчим комітетом Запорізької міської ради

Рекомендації щодо процедури підготовки, обговорення, погодження та прийняття проектів регуляторних актів міською радою та її виконавчим комітетом

Згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» (далі − Закон):
Регуляторний акт – це прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами влади та суб’єктами господарювання.
Регуляторна діяльність – діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів.
Розробник проекту регуляторного акта – регуляторний орган, або інший орган, установа, організація, особа чи група осіб, що уповноважені розроблювати або організовувати, спрямовувати та координувати діяльність з розроблення проекту регуляторного акту.
Принципи державної регуляторної політики – це доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.
У відповідності до ст. 5 Закону забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає: підготовку Аналізу регуляторного впливу, планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, оприлюднення проектів разом з Аналізом регуляторного впливу та М-тестом з метою отримання зауважень і пропозицій, недопущення прийняття непослідовних регуляторних актів та таких, що дублюють діючі, відстеження регуляторних актів, перегляд регуляторних актів, оприлюднення інформації.

Процедура прийняття регуляторних актів виконавчим комітетом Запорізкої міської ради

У разі необхідності прийняття рішення міськвиконкому (регуляторного акту) не включеного у прийнятий міськвиконкомом річний план підготовки проектів регуляторних актів, розробник регуляторного акту, який планується прийняти, направляє листа до департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради щодо включення проекту рішення міськвиконкому (регуляторного акту) в доповнення до річного плану.
Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради готує відповідний проект рішення міськвиконкому щодо внесення доповнень до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.
Після прийняття міськвиконкомом рішення про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, розробником регуляторного акту здійснюються дії відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», Регламенту міськвиконкому в порядку наведеному у зазначеній Процедурі прийняття регуляторних актів (див. вищенаведену Таблицю).

Процедура прийняття регуляторних актів Запорізькою міською радою

Процедура прийняття регуляторних актів Запорізькою міською радою

У разі необхідності прийняття рішення міської ради (регуляторного акту) не включеного у прийнятий міською радою річний план підготовки проектів регуляторних актів, розробник регуляторного акту, який планується прийняти, направляє листа до департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради щодо включення проекту рішення міської ради в доповнення до річного плану.
Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради готує відповідний проект рішення міської ради щодо внесення доповнень до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.
Після прийняття міською радою рішення про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, розробником регуляторного акту здійснюються дії відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», Регламенту Запорізької міської ради в порядку наведеному у зазначеній Процедурі прийняття регуляторних актів (див. вищенаведену таблицю).

У відповідності до ст. 36 Закону у разі, якщо проект регуляторного акту не був оприлюднений, або був відсутній аналіз регуляторного впливу, орган або посадова особа місцевого самоврядування має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до Закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушенням.

Використання посібника та онлайн-калькулятора для М-тесту

15.03.2016 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308», якою було впроваджено оновлену Методику проведення аналізу впливу регуляторного акта, в тому числі застосування М-Тест як індикатору впливу регулювання на малий бізнес.
М-Тест є складовою аналізу регуляторного впливу (АРВ), запровадженого в 2004 році законом «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Розвиваючи переваги АРВ, він суттєво посилює спроможність громадянського суспільства, зокрема бізнес спільноти, впливати на ухвалення рішень органами влади. Унікальна, як для регуляторних інструментів, здатність М-Тесту надавати вимірювану (числову) інформацію перетворює АРВ на доказовий документ, що дозволяє обрати найкраще із запропонованих альтернативних рішень. В основі М-Тесту лежить методика обчислення стандартних витрат малого підприємництва на виконання конкретного регуляторного акта. Результати М-Тесту дозволяють обґрунтувати варіанти пом’якшення адміністративного навантаження на малий бізнес.
З метою більш якісної підготовки М-Тесту пропонуємо Вам скористатись посібником по М-Тесту та онлайн-калькулятором для вимірювання вартості адміністративних процедур/адміністративного навантаження суб’єктів малого підприємництва.
З посібником та онлайн-калькулятором можна ознайомитись на веб-порталі http://mtest.com.ua/.

Оцінки регуляторного впливу проектів регуляторних актів на конкуренцію в рамках проведення АРВ

Методичні рекомендації(завантажити)

Методичні рекомендації щодо оцінки впливу нормативно-правових актів та проектів актів на конкуренцію

Методичні рекомендації щодо оцінки впливу нормативно-правових актів та проектів актів на конкуренцію 14.11. 2017р (завантажити)