gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Кубок міста на найкращий стартап

 

Положення конкурсу

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу «Кубок міста на найкращий стартап» (далі — Конкурс), що проводиться відповідно до Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 №35.
1.2. Метою проведення Конкурсу є пошук проектів для інвестицій і впровадження, стимулювання збільшення чисельності осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, їх залучення до сфери інформаційних технологій, поширення інформації та можливість залучення інвестицій.

2. Порядок проведення Конкурсу

2.1. Організаторами Конкурсу є департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради та партнери – ІТ-компанії міста.
2.2. В Конкурсі можуть взяти участь:
— суб’єкти господарської діяльності (юридичні особи, фізичні особи — підприємці);
— неоформлені юридично команди;
— окремі фізичні особи.
2.3. Для проведення Конкурсу створюється експертна комісія у кількості до 10 осіб, яка формується із представників виконавчих органів міської ради та депутатів, провідних фахівців ІТ-компаній та банківських установ, успішних підприємців, інвесторів та інших.
Склад експертної комісії затверджується розпорядженням міського голови.
У своїй діяльності експертна комісія керується цим Положенням.
2.4. Голова експертної комісії визначає дату проведення засідань комісії.
2.5. Засідання експертної комісії є правомочним за умови присутності на засіданні не менше двох третин її членів.
2.6. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів експертної комісії і є остаточним.
2.7. Інформація щодо початку та строків проведення Конкурсу поширюється шляхом розміщення оголошення на офіційному порталі Запорізької міської влади (https://meria.zp.ua/), через засоби масової інформації, соціальні мережі, шляхом розсилання листів до вищих навчальних закладів тощо.
2.8. Бізнес-проекти, відповідні матеріали до них, заявка, оформлена за встановленим зразком, в електронному вигляді у форматі PDF надсилаються особами, що мають бажання взяти участь у Конкурсі, на адресу: https://it-forum.info/battle-of-startups у термін до 06.09.2017.
2.9. Кількість учасників, допущених до Конкурсу, визначається на засіданні експертної комісії. Іншим учасникам, проекти яких не будуть брати участь у конкурсі, надсилається повідомлення з зазначенням причини відмови.
2.10. Відбір 10 найцікавіших проектів, які братимуть участь у фіналі Конкурсу, здійснюється експертною комісією за результатами розгляду наданих проектів відповідно до порядку оцінювання в термін до 13.09.2017.
З 13.09.2017 по 20.09.2017 здійснюється підготовка відібраних проектів до участі у фіналі Конкурсу (проведення семінарів, менторських сесій, підготовка відеопрезентації проектів тощо).
2.11. Визначення переможця Конкурсу здійснюється експертною комісією за результатами відеопрезентації проектів з використанням наглядних матеріалів, підготовлених учасниками конкурсу. Рішення з визначення переможця приймається відповідно до порядку оцінювання.
2.12. Рішення експертної комісії оформлюються протоколом, підписуються членами експертної комісії, які брали участь у засіданні та затверджуються головою експертної комісії. Рішення експертної комісії перегляду не підлягають.

3. Вимоги до бізнес — проектів

3.1. У конкурсі беруть участь бізнес-проекти, спрямовані на розвиток інформаційних технологій, фінансово-технологічної сфери та інтернету речей (ІоТ).
3.2. Бізнес-проекти, які подаються на конкурс, повинні бути підготовлені українською мовою, мати опис — характеристику товару або послуги, чітке фінансово-економічне обґрунтування, відповідати економічним умовам та потребам міста, вміщувати інноваційну складову, забезпечувати створення нових робочих місць.
3.3. Наглядні матеріали для бізнес-проекту можуть включати друковані та графічні матеріали, зокрема, електронні презентації та повинні містити обов’язкові елементи: автор (або автори), назва проекту, загальна вартість проекту, стисла характеристика конкретного ринку товарів або послуг, стисла характеристика наданого товару або послуг, що є предметом бізнес-проекту, конкурентні переваги, маркетинг, організаційна структура та перспективи розвитку суб’єкта підприємницької діяльності, кількість створюваних робочих місць; передбачуваний термін реалізації проекту з моменту отримання фінансування тощо.
Відеопрезентація повинна бути підготовлена у форматі PowerPoint тривалістю до 4 хвилин, та містити не більше 7 слайдів.

4. Порядок оцінювання

4.1. Оцінювання фіналістів та визначення переможця конкурсу здійснюється на засіданнях експертної комісії шляхом заповнення кожним членом комісії оціночної відомості для кожного учасника Конкурсу за п’ятибальною системою з урахуванням критеріїв оцінювання. Бали, виставлені в оціночній відомості кожним членом експертної комісії щодо кожного бізнес-проекту, підсумовуються та вносяться до графи «Кількість балів» заявки учасника.
4.2. У протоколах експертної комісії вказується сумарний бал по кожному проекту згідно з заявками та за найвищою сумою балів визначаються фіналісти та переможець Конкурсу. Якщо декілька пропозицій набрали однакову кількість балів, то переможець визначається за більшістю голосів присутніх членів комісії шляхом відкритого голосування.
4.3. Критеріями оцінювання бізнес-проектів, за якими експертна комісія визначає фіналістів та переможця є:
— оригінальність ідеї, інноваційні ознаки проекту;
— ефективність використання коштів (період окупності, прибутковість проекту, економічна ефективність капіталу);
— затребуваність товару/роботи/послуги цільовою групою та у порівнянні з конкурентами;
— термін реалізації проекту;
— соціальна значимість та суспільні результати реалізації проекту: якісні та кількісні результати; екологічні наслідки;
— кількість передбачених у проекті робочих місць.
4.4. Додатковими критеріями при визначенні переможця є:
— виробництво товарів або надання послуг з використанням енергозберігаючих технологій (залежно від обсягу залучення таких технологій, їх загального ефекту та ефекту на основні фінансові показники в бізнес – процесі);
— захист навколишнього середовища;
— підтримка вітчизняних виробників.

5. Права членів експертної комісії

5.1. Члени експертної комісії мають право:
— вивчати заявки учасників Конкурсу по мірі їх надходження;
— звертатися безпосередньо до учасників — авторів проектів з питань, пов’язаних з поданим на Конкурс проектом;
— виставляти оцінку представленим на Конкурс розробкам на засіданнях експертної комісії.
5.2. Члени експертної комісії можуть відмовитись від оцінки проекту, якщо не вважають себе компетентними у галузі проекту або ж особисто зацікавлені в успіху проекту.

6. Обов’язки членів експертної комісії

Члени експертної комісії зобов’язані:
— своєчасно ознайомитися з заявками, що надійшли на Конкурс;
— взяти участь у визначенні фіналістів та переможця Конкурсу;
— надати оцінки проектам, що надійшли на Конкурс.

7. Нагороди Конкурсу

7.1. Фіналісти конкурсу презентують свої проекти на урочистому засіданні з використанням відеоматеріалів.
7.2. Оголошення переможця відбувається на підставі протоколу експертної комісії на урочистому засіданні.
7.3. Інформація щодо переможця конкурсу доводиться департаментом надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва до засобів масової інформації.

Склад експертної комісії конкурсу

Голова комісії:

Жуков  Володимир Павлович — директор департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради, заступник голови організаційного комітету, голова комісії

Члени експертної комісії:

Амрай Ольга Петрівна — фахівець із запуску стартап проектів, бізнес тренер, керівник проектів «ShowMeBiz» і «SmartSurg 360» (за згодою)

Величко Андрій Васильович — предприємець, керівник компанії «Velichko Smart Events» (за згодою)

Нагорний Дмитро В’ячеславович -генеральний директор «Brain Academy» (за згодою)

Орєшкін Юрій Ігорович — директор КП «Центр управління інформаційними технологіями», депутат міської ради

Скрипченко Костянтин Миколайович- технічний директор 4-х локальних стартапів (за згодою)

Федоров Михайло Альбертович — генеральний директор маркетингового агентства «SMMSTUDIO» (за згодою)

Шаленний Євген Сергійович — директор ТОВ «Ін солюшнз» (за згодою)

Підсумки конкурсу

На конкурс надійшло 20 заявок, з яких експерти відібрали 10 найкращих бізнес-проектів, спрямованих на розвиток інформаційних технологій, фінансово-технологічної сфери та інтернету речей. Фінал конкурсу «Кубок міста на найкращий стартап» відбувся в рамках ІТ-форуму 2017. У фіналі за підсумком голосування суддів переможцем визначено проект Олексія Ієвлєва «Система контролю за дотриманням порядку здійснення касових операцій», який отримав приз від спонсорів – 1000$. Проект передбачає створення хмарного сервісу, який шляхом синхронізації платіжного терміналу, системи відеоспостереження та спеціальних датчиків дозволяє власнику бізнесу з мінімальними витратами контролювати робітників у сфері дотримання касової дисципліни.