gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Міські цільові програми

Про внесення змін до міської цільової Програми створення філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 25.03.2015 № 27 (зі змінами та доповненнями)

Про програму

Рішення Запорізької міської ради № 36 -2017-06-21 — Про внесення змін до міської цільової Програми створення філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 25.03.2015 № 27 (зі змінами та доповненнями)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про адміністративні послуги» та з метою вдосконалення системи надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до Програми по створенню філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів (Афанасьєва О.В.).

Мета Програми

Вдосконалення системи надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі. Впровадження у повній мірі системи «єдиного вікна» при наданні адміністративних послуг органів місцевого самоврядування та виконавчої влади для фізичних та юридичних осіб.

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

У березні місяці 2015 року Запорізькою міською радою було прийнято рішення про створення філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі (далі-ЦНАП), яким було виділено кошти на проведення проектних робіт по реконструкції приміщень за адресами: бул. Центральний, 27, Кияшка, 22 та частини площі перших поверхів районних адміністраціях міської ради по Комунарському та Заводському районах. Другим етапом створення філій ЦНАПів є безпосередньо роботи з реконструкції згідно з обсягів передбачених проектами реконструкцій та облаштуванням філій комп’ютерною та оргтехнікою, меблями, іншим.

Завдання і заходи

Завдання та заходи по внесенню змін до міської цільової Програми (приведені у Додатку 1) у разі їх реалізації забезпечать у подальшому можливість якісного надання адміністративних послуг як для фізичних, так і для юридичних осіб, у тому числі скорочення часу, підвищення комфортності при отриманні послуг, у цілому зниження соціальної напруги в місті, пов’язаної з отриманням послуг.
Завантажити Додаток 1

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, необхідні для виконання заходів по внесенню змін до міської цільової Програми наведені у Додатку 2.
Завантажити Додаток 2

Очікувані результати, ефективність програми

Очікувані результати від виконання по внесенню змін до міської цільової Програми наведені у Додатку 3.
Завантажити Додаток 3

Координація та контроль за ходом виконання програми

Про внесення змін до міської цільової Програми розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 26.10.2016 №39 (зі змінами та доповненнями)

Про програму

Рішення Запорізької міської ради № 37 -2017-06-21 — Про внесення змін до міської цільової Програми розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 26.10.2016 №39 (зі змінами та доповненнями)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про адміністративні послуги» та з метою вдосконалення системи надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до Програми розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів (Афанасьєва О.В.).

Мета Програми

Вдосконалення системи надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі. Впровадження у повній мірі системи «єдиного вікна» при наданні адміністративних послуг органів місцевого самоврядування та виконавчої влади для фізичних і юридичних осіб.

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

Законом України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги» (далі – Закон) визначено, що одним із способів надання адміністративних послуг є їх надання через Центри надання адміністративних послуг. Нині через Центр надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі (далі-Центр) надається 77 видів адміністративних послуг загальною кількістю 56 тис. за рік. У той же час, згідно Закону та відповідних рішень Кабінету Міністрів України, кількість послуг, що повинні надаватися через Центр у місті може досягти до 450 тис. на рік. Відповідна кількість відвідувань Центру фізичними та юридичними особами складе більше мільйона на рік.
Надавати такий обсяг послуг в одному місці неможливо, тому виникла потреба розвинення інфраструктури Центру шляхом створення його відділень. У березні 2015 року міською радою була прийнята міська цільова Програма створення філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі (далі — Програма).
Згідно цієї Програми у місті було створено чотири філії Центру, а саме: Вознесенівська (бул.Центральний,27), Комунарська (вул.Чумаченка,32), Дніпровська (вул. Кияшка,22) та Заводська (вул.Л.Чайкіної,56).
Однак, з огляду на загальний обсяг та номенклатуру послуг, що повинні надаватися через Центр, необхідне подальше розширення мережі його філій. Перш за все це стосується створення окремих філій у Хортицькому, Олександрівському та Шевченківському районах, Осіпенківському та Південному мікрорайонах.
На теперішній час нежитлові приміщення, які розташовані за адресами: вул.Новокузнецька/вул.Автозаводська, 1/12, вул.Гоголя,145, та пр.Інженера Преображенського,буд.1/2 передані в оперативне управління департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради під філії Центру. Мається також можливість використання під філію Центра площ у Шевченківській районній адміністрації по пр.Моторобудівників, буд.34.

Завдання і заходи

Завдання та заходи міської цільової Програми (приведені у Додатку 1) у разі їх реалізації забезпечать у подальшому можливість якісного надання адміністративних послуг як для фізичних, так і для юридичних осіб, у тому числі скорочення часу, підвищення комфортності при отриманні послуг, у цілому зниження соціальної напруги в місті, пов’язаної з отриманням послуг. Завантажити Додаток 1

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, необхідні для виконання заходів міської цільової Програми наведені у Додатку 2.Завантажити Додаток 2

Очікувані результати, ефективність програми

Очікувані результати від виконання міської цільової Програми наведені у Додатку 3.Завантажити Додаток 3

Координація та контроль за ходом виконання програми

Контроль за виконанням міської цільової Програми здійснює департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради. Замовник робіт – КП «Управління капітального будівництва» щомісячно звітує департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради як головному розпоряднику бюджетних коштів, та департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради щодо виконання завдань міської цільової Програми та напрямків використання бюджетних коштів до повного виконання завдань програми. Виконання міської цільової Програми та підготовку відповідного звіту здійснює департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради.

Про затвердження Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2018 рік (затверджено рішенням Запорізької міської ради від 20.12.2017 №44, зі змінами, внесеними рішенням міської ради №13 від 29.08.2018)

Мета Програми

Спрямування дій місцевих державних органів виконавчої влади, суб’єктів малого підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших місцевих ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення сприятливих умов для розвитку та формування інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (далі — МСП), покращення бізнес — клімату в місті, збільшення кількості осіб, що займаються підприємницькою діяльністю (далі — СПД), сприяння позитивному ставленню до підприємництва та підприємливості, як рушійної сили регіонального розвитку.

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2018 рік (далі – Програма) – комплекс заходів, направлених на створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, залучення інвестицій, розвитку молодіжного та інноваційного бізнес — середовища, підвищення професійного рівня обізнаності СПД та престижності підприємницької діяльності.
Програму розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну Програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Запоріжжі на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.08.2017 №45.
Програма є засобом розв’язання таких проблемних питань, як:
— недостатня інформованість СПД щодо взаємодії з контролюючими органами, змін у чинному законодавстві, можливостей залучення та використання фінансових ресурсів, участі у державних закупівлях та у міжнародних проектах/програмах;
— недостатній рівень підтримки молодіжного підприємництва та підприємницької ініціативи;
— дефіцит впровадження IT-технологій на регіональному рівні;
— недостатній рівень підтримки місцевих виробників;
— обмеженість інформації про ресурсну базу міста, що може бути використана для розвитку МСП, про перелік товарів, робіт, послуг, що будуть закуповуватись для потреб міста за бюджетні кошти, про стан регіональних і міжнародних ринків тощо.
Вирішення зазначених проблем планується здійснювати шляхом проведення інформаційно-консультаційних, навчальних та презентаційних заходів, виставок, конкурсів та форумів, направлених на підтримку малого та середнього, у тому числі молодіжного та інноваційного підприємництва, популяризації сфери інформаційних технологій тощо.

Завдання і заходи

Завдання 1. Підтримка та розвиток перспективних сфер та галузей МСП.
Завдання 2. Підвищення професійного рівня обізнаності СПД.
Завдання 3. Підвищення рівня конкурентоспроможності місцевих виробників.
Завдання 4. Ефективне використання фінансових ресурсів для підтримки МСП.
Завдання 5. Переорієнтація системи надання послуг для МСП відповідно до актуальних потреб підприємництва.
Заходи Програми: бюджетні кошти передбачається використати на проведення ІТ – Форуму, конкурсів інноваційних стартапів в галузі IT – технологій та на кращий молодіжний стартап; виставки — ярмарки «Зроблено в Запоріжжі»; навчань/тренінгів з підготовки проектних заявок до міжнародних проектів/програм, по фінансовій грамотності СПД; навчальних семінарів; відкритих лекцій на свіжому повітрі за тематикою, спрямованою на підтримку підприємницької ініціативи; розробку та впровадження медіа-плану по підняттю престижності підприємницької діяльності (Додаток 1).

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування на виконання Програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду бюджету міста та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Очікувані результати, ефективність програми

Очікуваними кінцевими результатами впровадження Програми є (Додаток 3):
— збільшення кількості СПД;
— розвиток молодіжного підприємництва;
— збільшення надходжень від діяльності СПД до бюджету міста;
— популяризація місцевих товаровиробників;
— підвищення інвестиційної привабливості міста;
— розвиток ІТ-індустрії;
-збільшення кількості інноваційних бізнес-проектів.

Координація та контроль за ходом виконання програми

Забезпечення координації і контролю за ходом виконання Програми, цільовим та ефективним використанням коштів покладається на департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради.
Головний розпорядник бюджетних коштів має забезпечити виконання запланованих Програмою завдань та заходів і досягнення очікуваних показників.
Головний розпорядник бюджетних коштів проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання завдань та заходів Програми, цільового використання коштів і готує щорічні та, в разі потреби, проміжні звіти про хід виконання Програми.

Про затвердження Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік

Про програму

Рішення міської ради №36 від 18-12-2019 — Про затвердження Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законами України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну Програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», на виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Запоріжжі на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.08.2017 №45, з метою сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Омельяновича Р.А. та постійну комісію міської ради з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі, послуг та захисту прав споживачів (Афанасьєв О.В.).

Мета Програми

Спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів малого підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших місцевих ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення сприятливих умов для розвитку та формування інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (далі — МСП), покращення бізнес — клімату в місті, спрощення адміністративних процедур, збільшення кількості осіб, що займаються підприємницькою діяльністю (далі — СПД), сприяння розвитку соціального, інклюзивного підприємництва та позиціювання міста, як території, відкритої для підтримки новітніх технологій та залучення інвестицій.

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік (далі – Програма) – комплекс заходів, направлених на створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, впровадження управління якістю надання адміністративних послуг, залучення інвестицій, розвитку соціального, жіночого, та інноваційного бізнес — середовища.
Програму розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну Програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 32 та Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Запоріжжі на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.08.2017 №45.
Програма є засобом розв’язання таких проблемних питань, як:
— налагодження дієвої платформи для співпраці осіб, що бажають відкрити власну справу та вдосконалити існуючу;
— поліпшення якості надання адміністративних послуг, у тому числі і документів дозвільного характеру, через філії Центру надання адміністративних послуг м. Запоріжжя (далі-ЦНАП);
— сприяння підприємцям-початківцям та розробникам стартапів на етапах відкриття власної справи та ведення поточної діяльності;
— поширення найкращих практик ведення підприємницької діяльності, підвищення престижності професії підприємця;
— недостатній рівень розвитку жіночого підприємництва;
— недостатній рівень співпраці суб’єктів МСП та міжнародних організацій з питань щодо залучення фінансування.
Вирішення зазначених проблем планується здійснювати шляхом популяризації стартап-руху, відзначення найкращих підприємців міста, проведення аудиту ЦНАП, проведення форумів, тренінгів, лекцій, консультацій, майстер-класів, воркшопів, семінарів та навчальних заходів.

Завдання і заходи

Завдання 1. Підтримка та розвиток перспективних сфер та галузей МСП.
Завдання 2. Переорієнтація системи надання послуг для МСП відповідно до актуальних потреб підприємництва.
Завдання 3. Розроблення та впровадження системи стандартів надання адміністративних послуг.
Завдання 4. Підвищення професійного рівня обізнаності суб’єктів МСП.
Завдання 5. Ефективне використання фінансових ресурсів для підтримки МСП.
Заходи Програми: бюджетні кошти передбачається використати на проведення фестивалю «Startup Fest», конкурсу «Кубок міста на найкращий стартап», надання консультаційної підтримки розвитку підприємництва (проведення тренінгів, лекцій, майстер-класів, воркшопів, семінарів для підприємців-початківців та соціальних підприємців), здійснення першого наглядового аудиту на відповідність вимогам стандарту ISO — 9001-2015 органом по сертифікації, проведення Дня підприємця з відзначенням кращих підприємців у різних номінаціях, проведення Форуму жіночих ініціатив та Бізнес-форуму з залученням представників міжнародних донорських організацій (додаток 1).

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування на виконання Програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду бюджету міста, обласного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством (додаток 2).

Очікувані результати, ефективність програми

Очікуваними кінцевими результатами впровадження Програми є (додаток 3):
— збільшення кількості СПД;
— збільшення надходжень від діяльності СПД до бюджету міста;
— підвищення інвестиційної привабливості міста;
— популяризація стартап-руху та відкриття нових стартап-проєктів;
— збільшення кількості інноваційних та соціальних стартапів;
— підвищення рівня якості надання адміністративних послуг СПД та мешканцям м. Запоріжжя;
— підвищення рівня обізнаності підприємців-початківців та соціальних підприємців щодо вирішення проблемних питань, які виникають у поточній діяльності;
— поширення найкращих практик ведення підприємницької діяльності, підвищення престижності професії підприємця;
— розвиток жіночого підприємництва;
— зростання обсягів залучення коштів міжнародних донорських організацій суб’єктами МСП.

Координація та контроль за ходом виконання програми

Забезпечення координації і контролю за ходом виконання Програми, цільовим та ефективним використанням коштів покладається на департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради.
Головний розпорядник бюджетних коштів має забезпечити виконання запланованих Програмою завдань та заходів і досягнення очікуваних показників.
Головний розпорядник бюджетних коштів проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання завдань та заходів Програми, цільового використання коштів і готує щорічні та, в разі потреби, проміжні звіти про хід виконання Програми.

Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 18.12.2019 №36 «Про затвердження Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік»(зі змінами)

Про програму

Рішення міської ради №23 від 25-03-2020 — Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 18.12.2019 №36 «Про затвердження Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік»

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законами України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну Програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Запорізької міської ради від 18.12.2019 №36 «Про затвердження Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік», а саме: викласти у новій редакції Програму фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік та додатки до неї (додаються).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Омельяновича Р.А. та постійну комісію Запорізької міської ради з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі, послуг та захисту прав споживачів (Афанасьєв О.В.).

Мета Програми

Спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів малого підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших місцевих ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення сприятливих умов для розвитку та формування інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (далі — МСП), покращення бізнес — клімату в місті, спрощення адміністративних процедур, збільшення кількості осіб, що займаються підприємницькою діяльністю (далі — СПД), сприяння розвитку соціального, інклюзивного підприємництва та позиціювання міста, як території, відкритої для підтримки новітніх технологій та залучення інвестицій.

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік (далі – Програма) – комплекс заходів, направлених на створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, впровадження управління якістю надання адміністративних послуг, залучення інвестицій, розвитку соціального та інноваційного бізнес — середовища.
Програму розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну Програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 32 та Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Запоріжжі на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.08.2017 №45.
Програма є засобом розв’язання таких проблемних питань, як:
— налагодження дієвої платформи для співпраці осіб, що бажають відкрити власну справу та вдосконалити існуючу;
— поліпшення якості надання адміністративних послуг, у тому числі і документів дозвільного характеру, через філії Центру надання адміністративних послуг м. Запоріжжя (далі-ЦНАП);
— сприяння підприємцям-початківцям та розробникам стартапів на етапах відкриття власної справи та ведення поточної діяльності;
— поширення найкращих практик ведення підприємницької діяльності, підвищення престижності професії підприємця;
— недостатній рівень співпраці суб’єктів МСП та міжнародних організацій з питань щодо залучення фінансування.
Вирішення зазначених проблем планується здійснювати шляхом популяризації стартап-руху, відзначення найкращих підприємців міста, проведення аудиту ЦНАП, проведення форумів, тренінгів, лекцій, консультацій, майстер-класів, воркшопів, семінарів та навчальних заходів.

Завдання і заходи

Завдання 1. Підтримка та розвиток перспективних сфер та галузей МСП.
Завдання 2. Переорієнтація системи надання послуг для МСП відповідно до актуальних потреб підприємництва.
Завдання 3. Розроблення та впровадження системи стандартів надання адміністративних послуг.
Завдання 4. Підвищення професійного рівня обізнаності суб’єктів МСП.
Завдання 5. Ефективне використання фінансових ресурсів для підтримки МСП.
Заходи Програми: бюджетні кошти передбачається використати на проведення фестивалю «Startup Fest», конкурсу «Кубок міста на найкращий стартап», надання консультаційної підтримки розвитку підприємництва (проведення тренінгів, лекцій, майстер-класів, воркшопів, семінарів для підприємців-початківців та соціальних підприємців), здійснення першого наглядового аудиту на відповідність вимогам стандарту ISO — 9001-2015 органом по сертифікації, проведення Дня підприємця з відзначенням кращих підприємців у різних номінаціях, проведення Бізнес-форуму з залученням представників міжнародних донорських організацій (додаток 1).

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування на виконання Програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду бюджету міста, обласного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством (додаток 2).

Очікувані результати, ефективність програми

Очікуваними кінцевими результатами впровадження Програми є (додаток 3):
— збільшення кількості СПД;
— збільшення надходжень від діяльності СПД до бюджету міста;
— підвищення інвестиційної привабливості міста;
— популяризація стартап-руху та відкриття нових стартап-проєктів;
— збільшення кількості інноваційних та соціальних стартапів;
— підвищення рівня якості надання адміністративних послуг СПД та мешканцям м. Запоріжжя;
— підвищення рівня обізнаності підприємців-початківців та соціальних підприємців щодо вирішення проблемних питань, які виникають у поточній діяльності;
— поширення найкращих практик ведення підприємницької діяльності, підвищення престижності професії підприємця;
— зростання обсягів залучення коштів міжнародних донорських організацій суб’єктами МСП.

Координація та контроль за ходом виконання програми

Забезпечення координації і контролю за ходом виконання Програми, цільовим та ефективним використанням коштів покладається на департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради.
Головний розпорядник бюджетних коштів має забезпечити виконання запланованих Програмою завдань та заходів і досягнення очікуваних показників.
Головний розпорядник бюджетних коштів проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання завдань та заходів Програми, цільового використання коштів і готує щорічні та, в разі потреби, проміжні звіти про хід виконання Програми.

Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 18.12.2019 №36 «Про затвердження Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік»

Про програму

Рішення міської ради №31 від 24-06-2020 — Про внесення змін до міської цільової Програми розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 26.10.2016 №39 (зі змінами та доповненнями)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», на виконання рішення Запорізької міської ради від 27.05.2020 №59 «Про заходи щодо підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва» Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Запорізької міської ради від 18.12.2019 №36 «Про затвердження Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік» (зі змінами)», а саме: викласти у новій редакції Програму фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік та додатки до неї (додаються).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Омельяновича Р.А. та постійну комісію Запорізької міської ради з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі, послуг та захисту прав споживачів (Афанасьєв О.В.).

Мета Програми

Спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів малого підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших місцевих ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення сприятливих умов для розвитку та формування інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (далі — МСП), покращення бізнес — клімату в місті, спрощення адміністративних процедур, збільшення кількості осіб, що займаються підприємницькою діяльністю (далі — СПД), сприяння розвитку соціального, інклюзивного підприємництва та позиціювання міста, як території, відкритої для підтримки новітніх технологій та залучення інвестицій.

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік (далі – Програма) – комплекс заходів, направлених на створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, впровадження управління якістю надання адміністративних послуг, залучення інвестицій, розвитку соціального та інноваційного бізнес — середовища.
Програму розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 32 та Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Запоріжжі на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.08.2017 №45.
Програма є засобом розв’язання таких проблемних питань, як:
— налагодження дієвої платформи для співпраці осіб, що бажають відкрити власну справу та вдосконалити існуючу;
— поліпшення якості надання адміністративних послуг, у тому числі і документів дозвільного характеру, через філії Центру надання адміністративних послуг м. Запоріжжя (далі-ЦНАП);
— сприяння підприємцям-початківцям та розробникам стартапів на етапах відкриття власної справи та ведення поточної діяльності;
— поширення найкращих практик ведення підприємницької діяльності, підвищення престижності професії підприємця;
— недостатній рівень фінансової спроможності суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва.
Вирішення зазначених проблем планується здійснювати шляхом популяризації стартап-руху, відзначення найкращих підприємців міста, проведення аудиту ЦНАП, проведення форумів, тренінгів, лекцій, консультацій, майстер-класів, воркшопів, семінарів та навчальних заходів, здійснення часткової компенсації відсотків за залученими кредитами суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва.

Завдання і заходи

Завдання 1. Підтримка та розвиток перспективних сфер та галузей МСП.
Завдання 2. Переорієнтація системи надання послуг для МСП відповідно до актуальних потреб підприємництва.
Завдання 3. Розроблення та впровадження системи стандартів надання адміністративних послуг.
Завдання 4. Підвищення професійного рівня обізнаності суб’єктів МСП.
Завдання 5. Ефективне використання фінансових ресурсів для підтримки МСП.
Заходи Програми: бюджетні кошти передбачається використати на проведення фестивалю «Startup Fest», конкурсу «Кубок міста на найкращий стартап», надання консультаційної підтримки розвитку підприємництва (проведення тренінгів, лекцій, майстер-класів, воркшопів, семінарів для підприємців-початківців та соціальних підприємців), здійснення першого наглядового аудиту на відповідність вимогам стандарту ISO — 9001-2015 органом по сертифікації, проведення Дня підприємця з відзначенням кращих підприємців у різних номінаціях, здійснення часткової компенсації відсотків за залученими кредитами суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва (додаток 1).

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування на виконання Програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду бюджету міста, обласного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством (додаток 2).

Очікувані результати, ефективність програми

Очікуваними кінцевими результатами впровадження Програми є (додаток 3):
— збільшення кількості СПД;
— збільшення надходжень від діяльності СПД до бюджету міста;
— підвищення інвестиційної привабливості міста;
— популяризація стартап-руху та відкриття нових стартап-проєктів;
— збільшення кількості інноваційних та соціальних стартапів;
— підвищення рівня якості надання адміністративних послуг СПД та мешканцям м. Запоріжжя;
— підвищення рівня обізнаності підприємців-початківців та соціальних підприємців щодо вирішення проблемних питань, які виникають у поточній діяльності;
— поширення найкращих практик ведення підприємницької діяльності, підвищення престижності професії підприємця;
— зростання фінансової спроможності суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва.

Координація та контроль за ходом виконання програми

Забезпечення координації і контролю за ходом виконання Програми, цільовим та ефективним використанням коштів покладається на департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради.
Головний розпорядник бюджетних коштів має забезпечити виконання запланованих Програмою завдань та заходів і досягнення очікуваних показників.
Головний розпорядник бюджетних коштів проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання завдань та заходів Програми, цільового використання коштів і готує щорічні та, в разі потреби, проміжні звіти про хід виконання Програми.

ЗВІТ
щодо виконання міських цільових програм департаментом надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва
Запорізької міської ради за 2017 рік

Звiт

Програма створення філій Центру надання

адміністративних послуг у м. Запоріжжі

Міська цільова Програма створення філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі затверджена рішенням міської ради від 25.03.2015 № 27 (зі змінами та доповненнями), (надалі – Програма).

Мета Програми – впровадження у повній мірі принципу організаційної єдності («єдиного вікна») при наданні адміністративних послуг фізичним та юридичним особам, забезпечення, відповідно до вимог Закону України «Про надання адміністративних послуг», спрощення доступу, прозорості, відкритості і зрозумілості дій при їх наданні, зменшення організаційних, часових та фінансових витрат відвідувачів при отриманні адміністративних послуг.

Програмою передбачалося створення у місті чотирьох філій Центру надання адміністративних послуг (надалі філії Центру), а саме: у Заводському, Дніпровському, Комунарському та Вознесенівському районах.

Основні роботи з реконструкції приміщень під розміщення філій Центру та їх оснащення комп’ютерною та оргтехнікою, меблями та іншим обладнанням були завершені у четвертому кварталі 2016 року.

У зв’язку з корегуванням проектно-кошторисної документації пов’язаним з необхідністю виконання додаткових робіт, непередбачених проектами реконструкцій філій Центру та проведенням її експертизи, станом на 01.01.2017 будівельно-монтажні роботи були профінансовані на 73% від їх загального обсягу.

З зазначених підстав дія Програми була подовжена на 2017 рік і Запорізькою міською радою виділено 608,400 тис. грн. на завершення фінансування робіт, які були використані в повному обсязі.

Результатом виконання Програми є:

— завершення фінансування робіт, необхідних для створення чотирьох філій Центру;

— збільшення кількості видів адміністративних послуг, що надаються через філії Центру з 77 до 136;

— спрощено доступ та значно покращено зручність отримання адміністративних послуг фізичними і юридичними особами Заводського, Дніпровського, Комунарського та Вознесенівського районів міста.

Програма розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі

Міська цільова Програма розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затверджена рішенням Запорізької міської ради від 26.10.2016 № 39 (надалі – Програма).

Мета Програми — розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг в м. Запоріжжі для забезпечення зручності, територіальної доступності, покращення якості отримання адміністративних послуг фізичними та юридичними особами усіх районів міста.

Програмою передбачено створення трьох філій Центру, а саме: у Південному мікрорайоні Комунарського району міста по вул. Новокузнецька/ вул. Автозаводська, 1/12, у Хортицькому районі по вул. Світла, 2 / пр. Інженера Преображенського, 1, у Шевченківському районі по пр. Моторобудівників, 34.

Створення філій Центру в Південному мікрорайоні Комунарського району міста по вул. Новокузнецька / вул. Автозаводська, 1/12 зупинено.

Загальна кошторисна вартість витрат на створення філії Центру в Хортицькому районі по вул. Світла, 2 / пр. Інженера Преображенського, 1 склала 8553,864 тис. грн., філії Центру в Шевченківському районі по пр. Моторобудівників, 34  – 5213,228 тис. грн.

Для реалізацій завдань, передбачених Програмою на 2017 рік із бюджету розвитку міста було виділено 4009,687 тис. грн. для створення філій Центру в Шевченківському районі по пр. Моторобудівників, 34 в тому числі на будівельно-монтажні роботи 2968,378 тис. грн., на придбання комп’ютерної та оргтехніки, меблів та іншого обладнання 1041,309 тис. грн.

Із передбачених Програмою на будівельно-монтажні роботи по філії Центру в Шевченківському районі по пр. Моторобудівників, 34, фактично профінансовано 2798,730 тис. грн. або 94,3%. Для придбання комп’ютерної та оргтехніки, меблів та іншого обладнання використано 865,995 тис. грн., економія за рахунок проведення тендерних закупівель склала 175,314 тис. грн.

На створення філії центру в Хортицькому районі по вул. Світла, 2 / пр. Преображенського, 1 на 2017 рік Програмою було передбачено виділення 142,862 тис. грн. Використано на розробку проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи 135,465 тис. грн. або 94,8%.

Результатом виконання Програми у 2017 році є:

— виконання будівельно – монтажних робіт, необхідних для створення філії Центру в Шевченківському районі;

— придбання комп’ютерної та оргтехніки, меблів та іншого обладнання для філії Центру в Шевченківському районі;

— виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції приміщень філії Центру в Хортицькому районі.

Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва  у місті Запоріжжі на 2017 рік

Міська цільова Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2017 рік затверджена рішенням міської ради від 21.12.2016 № 35 (надалі – Програма).

Мета Програми — спрямування дій виконавчих органів міської ради, суб’єктів малого підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших місцевих ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, формування та впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту.

Обсяг коштів загального фонду бюджету міста на фінансування заходів Програми у 2017 році склав 680,000 тис. грн.

Протягом року профінансовано 679,810 тис. грн., у тому числі на:

— проведення інформаційно-консультаційних семінарів та тренінгів,– 20,000 тис. грн.;

— підготовку випусків спеціалізованої телепередачі «Діло» на телеканалі «Z» — 84,000 тис. грн.;

— організацію конкурсу бізнес-проектів в рамках розвитку молодіжного підприємництва – 34,000 тис. грн.;

— проведення міжрегіональної універсальної виставки «Малий та середній бізнес-2017. Біржа субконтрактингу та аутсорсингу» — 95,000 тис. грн.;

— проведення IT-Форуму – 379,810 тис. грн.;

— проведення конкурсу «Кубок міста на найкращий стартап» — 67,000 тис. грн.

Результатами виконання Програми є:

— проведення 4 семінарів з питань проектного менеджменту, податкового та бухгалтерського обліку, співпраці з контролюючими і правоохоронними органами, змін до законодавства, в яких безкоштовно взяли участь 450 підприємців міста;

— підготовка 20 випусків телепередачі «Діло» для підприємців на телеканалі «Z» з питань щодо сучасних тенденцій ведення бізнесу, висвітлення нагальних проблем розвитку підприємництва та популяризації кращих місцевих підприємств та підприємців;

— проведення 3-х семінарів-тренінгів для учасників конкурсу бізнес-проектів в рамках розвитку молодіжного підприємництва, підготовка молоддю 20 бізнес-проектів, публічний їх захист та нагородження 3-х переможців конкурсу преміями;

— залучення до участі у міжрегіональній універсальній виставці «Малий та середній бізнес-2017. Біржа субконтрактингу та аутсорсингу» 13 учасників, більше 3 тисяч відвідувачів, сприяння місцевим виробникам товарів та послуг у посиленні коопераційних зв’язків з виробниками з інших міст України, налагодженню міжнародних контактів з представниками торгово-економічних місій посольств іноземних держав, міжнародних організацій та підприємств;

— збільшення кількості відвідувачів IT-Форуму до 3 тисяч, надання можливості безкоштовної участі в ньому 1600 викладачам, студентам, вчителям та учням загальноосвітніх навчальних закладів міста, поглиблення їх комунікації в сфері ІТ- технологій, її популяризація серед молоді, збільшення кількості ІТ – фахівців та компаній, розширення IT-інфраструктури міста;

—  подання до участі у конкурсі «Кубок міста на найкращий стартап» 20 стартапів, спрямованих на розвиток інформаційних технологій, фінансово-технологічної сфери та інтернету речей, визначення з них 10 найкращих та їх публічне представлення на IT-Форумі.

Програма «Фінансова підтримка комунального підприємства

«Преса» на 2017 рік»

Міська цільова програма «Фінансова підтримка комунального підприємства «Преса» на 2017 рік» затверджена рішенням міської ради від 21.12.2016 № 38 (зі змінами), (надалі – Програма).

Мета Програми — забезпечення проведення розрахунків з працівниками КП «Преса» під час їх звільнення при ліквідації підприємства та відповідної сплати до цільових фондів, погашення кредиторської заборгованості шляхом фінансової підтримки з міського бюджету.

На фінансування заходів Програми в бюджеті міста на 2017 рік передбачено видатки в обсязі 2154,041 тис. грн.

Зазначені кошти освоєно у повному обсязі та спрямовано на:

— погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками КП «Преса» та здійснення відповідних сплат до цільових фондів – 552,986 тис. грн.;

— проведення остаточних розрахунків з надавачами товарів, послуг, матеріалів (враховуючи погашення кредиторської заборгованості) — 1249,817 тис. грн.;

— сплату нарахованих податків та зборів (за оренду земельної ділянки, податок на додану вартість за листопад – грудень 2016, штрафні санкції за невчасну сплату частки прибутку за 1 півріччя 2016 р. та пеню) – 41,780 тис. грн.;

— супроводження ліквідаційної процедури (витрати на надання правової допомоги під час розгляду судових справ, погашення судових витрат, сплату за бухгалтерські, архівні, комунальні послуги та спожиті енергоносії, послуги зв’язку тощо) – 309,458 тис. грн.

Надання фінансової допомоги дало змогу забезпечити здійснення розрахунків з працівниками комунального підприємства, сплатити нараховані відповідно до вимог законодавства податки та збори в повному обсязі. Заборгованість, яку мало підприємство перед надавачами товарів, послуг погашена повністю.

Програма проведення в м. Запоріжжі Покровського ярмарку з нагоди святкування Дня міста у 2017 році

Міська Програма проведення в м. Запоріжжі Покровського ярмарку з нагоди святкування Дня міста у 2017 році затверджена рішенням Запорізької міської ради від 21.12.2016 № 8 (зі змінами) (надалі – Програма).

Мета Програми — пропагування здобутків вітчизняних товаровиробників, забезпечення населення міста якісними, за доступними цінами продуктами харчування та непродовольчими товарами, сприяння розширенню господарських зв’язків, розвитку української культури та мистецтва.

Фінансування виконання заходів Програми здійснювалося за рахунок коштів загального фонду бюджету міста. Головними розпорядниками бюджетних коштів були департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради та департамент інфраструктури та благоустрою міської ради.

Обсяг коштів загального фонду бюджету міста на фінансування заходів Програми у 2017 році склав 1590,996 тис. грн., в тому числі по департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради – 654,301 тис. грн. і 936,695 тис. грн. по департаменту інфраструктури та благоустрою міської ради.

На виконання Програми департаментом надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради витрачено 654,301 тис. грн., або 100% планових показників.

Видатки спрямовано на:

— забезпечення паливом іногородніх учасників ярмарку 430,999 тис. грн.;

— забезпечення проживання в готелях іногородніх учасників напередодні проведення ярмарку — 39,852 тис. грн.;

— виготовлення перепусток для забезпечення безперешкодного в’їзду учасників ярмарку на Прибережну магістраль напередодні та в день проведення ярмарку — 0,450 тис. грн.;

— безкоштовне частування мешканців та гостей міста стравами української кухні (голубцями, пампушками та козацьким кулішем) — 183,000 тис. грн.

Результатом виконання департаментом надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради Програми є:

— участь у ярмарку понад 2 тисяч суб’єктів господарювання: виробників сільськогосподарської продукції, майстрів народних промислів, підприємців міста, Запорізької області та інших регіонів України, налагодження між ними нових довгострокових культурних та економічних контактів;

— відвідування ярмарку близько 100 тисячами мешканців та гостей міста;

— залучення мешканців міста різних вікових та соціальних категорій до відродження народних традицій, їх розвитку та формування інтересу до історичного минулого Запорізького краю;

— збільшення товарообігу ярмарку до 8,018 млн. грн., (з яких 3,089 млн. грн. – товарообіг сільгоспвиробників з усіх районів Запорізької області), що в 1,35 рази більше в порівнянні з минулим роком;

— забезпечення мешканців міста сільськогосподарською продукцією за цінами в середньому на 15-20% нижчими ніж на ринках міста;

— забезпечення паливом, а саме бензином А-92 та дизельним паливом 159 учасників ярмарку – представників районів та міст Запорізької області;

— виготовлення 4024 порцій страв української кухні (голубців з пампушками) та занесення відомостей про їх приготування до Національного Реєстру рекордів України як національного рекорду; безкоштовне пригощання відвідувачів ярмарку стравами української кухні;

— виготовлення 720 порцій козацького кулішу для безкоштовного пригощання відвідувачів Всеукраїнського турніру боїв «лава на лаву» на кубок князя Святослава Хороброго за рецептом переможця міського конкурсу на кращий рецепт кулішу;

— виготовлення 4,6 тисяч штук перепусток для в’їзду автотранспорту учасників та підприємств і організацій, що забезпечують підготовку його проведення, на територію ярмарку;

— надання 221 місця для проживання в готелях іногороднім учасникам напередодні проведення ярмарку.

На виконання вищезазначеної програми по департаменту інфраструктури та благоустрою міської ради було освоєно кошти з бюджету міста в розмірі 890,297 тис. грн. або 95% від планових показників, у тому числі на:

— монтаж, демонтаж проводу та електротехнічного обладнання з підключенням 110 учасників ярмарки до мереж електроживлення на суму 202,503 тис. грн.;

— виготовлення 7 об`ємних металоконструкцій для тематичних квіткових композицій, використано 12 484 одиниць квітів для декорування та висадки на загальну суму 498,316 тис. грн.;

— забезпечення підготовки та прибирання території до та після проведення Покровського ярмарку, в тому числі підмітання та миття лоткової частини вулиць на площі 128 640 кв. м., очистка газонів, клумб, берегів озера від сміття площею 218 388 кв. м., (з експлуатацією автотранспорту для прибирання) оренда, доставка та установка 50 контейнерів ємністю 1,1 куб. м., вивезення та захоронення твердих побутових відходів – 302,5 куб. м., на суму 189,478 тис. грн.

Директор департаменту                                                                                                                                                                                                                                   В.П.Жуков

надання адміністративних послуг

та розвитку підприємництва

Запорізької міської ради

ЗВІТ
щодо виконання міських цільових програм департаментом надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва
Запорізької міської ради за 2017 рік

Звiт

звіт 2019

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Про внесення змін до міської цільової Програми розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 26.10.2016 №39 (зі змінами та доповненнями)

Про програму

Рішення Запорізької міської ради № 37 -2017-06-21 — Про внесення змін до міської цільової Програми розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 26.10.2016 №39 (зі змінами та доповненнями)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про адміністративні послуги» та з метою вдосконалення системи надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до Програми розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів (Афанасьєва О.В.).

Мета Програми

Вдосконалення системи надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі. Впровадження у повній мірі системи «єдиного вікна» при наданні адміністративних послуг органів місцевого самоврядування та виконавчої влади для фізичних і юридичних осіб

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

Законом України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги» (далі – Закон) визначено, що одним із способів надання адміністративних послуг є їх надання через Центри надання адміністративних послуг. Нині через Центр надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі (далі-Центр) надається 77 видів адміністративних послуг загальною кількістю 56 тис. за рік. У той же час, згідно Закону та відповідних рішень Кабінету Міністрів України, кількість послуг, що повинні надаватися через Центр у місті може досягти до 450 тис. на рік. Відповідна кількість відвідувань Центру фізичними та юридичними особами складе більше мільйона на рік.
Надавати такий обсяг послуг в одному місці неможливо, тому виникла потреба розвинення інфраструктури Центру шляхом створення його відділень. У березні 2015 року міською радою була прийнята міська цільова Програма створення філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі (далі — Програма).
Згідно цієї Програми у місті було створено чотири філії Центру, а саме: Вознесенівська (бул.Центральний,27), Комунарська (вул.Чумаченка,32), Дніпровська (вул. Кияшка,22) та Заводська (вул.Л.Чайкіної,56).
Однак, з огляду на загальний обсяг та номенклатуру послуг, що повинні надаватися через Центр, необхідне подальше розширення мережі його філій. Перш за все це стосується створення окремих філій у Хортицькому, Олександрівському та Шевченківському районах, Осіпенківському та Південному мікрорайонах.
На теперішній час нежитлові приміщення, які розташовані за адресами: вул.Новокузнецька/вул.Автозаводська, 1/12, вул.Гоголя,145, та пр.Інженера Преображенського,буд.1/2 передані в оперативне управління департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради під філії Центру. Мається також можливість використання під філію Центра площ у Шевченківській районній адміністрації по пр.Моторобудівників, буд.34.

Завдання і заходи

Завдання та заходи міської цільової Програми (приведені у Додатку 1) у разі їх реалізації забезпечать у подальшому можливість якісного надання адміністративних послуг як для фізичних, так і для юридичних осіб, у тому числі скорочення часу, підвищення комфортності при отриманні послуг, у цілому зниження соціальної напруги в місті, пов’язаної з отриманням послуг.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, необхідні для виконання заходів міської цільової Програми наведені у Додатку 2.

Очікувані результати, ефективність програми

Очікувані результати від виконання міської цільової Програми наведені у Додатку 3.

Координація та контроль за ходом виконання програми

Контроль за виконанням міської цільової Програми здійснює департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради. Замовник робіт – КП «Управління капітального будівництва» щомісячно звітує департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради як головному розпоряднику бюджетних коштів, та департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради щодо виконання завдань міської цільової Програми та напрямків використання бюджетних коштів до повного виконання завдань програми. Виконання міської цільової Програми та підготовку відповідного звіту здійснює департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради.

Про внесення змін до міської цільової Програми створення філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 25.03.2015 № 27 (зі змінами та доповненнями)

Про програму

Рішення Запорізької міської ради № 36 -2017-06-21 — Про внесення змін до міської цільової Програми створення філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 25.03.2015 № 27 (зі змінами та доповненнями)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про адміністративні послуги» та з метою вдосконалення системи надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до Програми по створенню філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів (Афанасьєва О.В.).

Мета Програми

Вдосконалення системи надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі. Впровадження у повній мірі системи «єдиного вікна» при наданні адміністративних послуг органів місцевого самоврядування та виконавчої влади для фізичних та юридичних осіб.

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

У березні місяці 2015 року Запорізькою міською радою було прийнято рішення про створення філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі (далі-ЦНАП), яким було виділено кошти на проведення проектних робіт по реконструкції приміщень за адресами: бул. Центральний, 27, Кияшка, 22 та частини площі перших поверхів районних адміністраціях міської ради по Комунарському та Заводському районах. Другим етапом створення філій ЦНАПів є безпосередньо роботи з реконструкції згідно з обсягів передбачених проектами реконструкцій та облаштуванням філій комп’ютерною та оргтехнікою, меблями, іншим.

Завдання і заходи

Завдання та заходи по внесенню змін до міської цільової Програми (приведені у Додатку 1) у разі їх реалізації забезпечать у подальшому можливість якісного надання адміністративних послуг як для фізичних, так і для юридичних осіб, у тому числі скорочення часу, підвищення комфортності при отриманні послуг, у цілому зниження соціальної напруги в місті, пов’язаної з отриманням послуг.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, необхідні для виконання заходів по внесенню змін до міської цільової Програми наведені у Додатку 2

Очікувані результати, ефективність програми

Очікувані результати від виконання по внесенню змін до міської цільової Програми наведені у Додатку 3.

Координація та контроль за ходом виконання програми

Контроль за виконанням міської цільової Програми здійснює департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради.
Замовник робіт – КП «Управління капітального будівництва» щомісячно звітує департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради, як головному розпоряднику бюджетних коштів, та департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради щодо виконання завдань міської цільової Програми та напрямків використання бюджетних коштів до повного виконання завдань Програми. Виконання міської цільової Програми та підготовку відповідного звіту здійснює департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради.