gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Основні напрямки роботи

 
1. Надання адміністративних та дозвільних послуг.
 
2. Забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки підприємництва. Розроблення та організація виконання міських програм та заходів розвитку підприємництва, поліпшення торговельного та побутового обслуговування населення. Підготовка пропозиції до проектів міського бюджету з питань фінансової підтримки підприємництва.
 
3. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики. Організація роботи по плануванню діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету, складення щорічних планів відстежень (базових, повторних, періодичних) прийнятих регуляторних актів та контроль за здійсненням таких відстежень.
 
4. Забезпечення виконання повноважень у сфері організації надання адміністративних послуг органами державної виконавчої влади та виконавчими органами міської ради. Формує та веде реєстр адміністративних послуг.
 
5. Реалізація державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної та оптової торгівлі, ресторанного господарства і послуг для населення, на основі використання адміністративних ринкових механізмів господарювання та регулювання їх діяльності.
 
6. Забезпечення підготовки та проведення ярмарків, у тому числі щорічного Покровського, торговельного обслуговування масових заходів.
 
7. Сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, виробництву та реалізації вітчизняних товарів, розширенню їх асортименту та поліпшенню якості з урахуванням попиту населення, а також задоволенню його потреб у товарах та послугах.
 
8. Впровадження затверджених в установленому порядку правил торгівлі і обслуговування населення, забезпечення контролю за дотриманням правил торгівлі, здійснення заходів щодо вдосконалення торговельного обслуговування населення.
 
9. Контроль за належною експлуатацією, організацією та якістю обслуговування населення підприємствами торгівлі (роздрібної, оптової), ресторанного господарства та сфери послуг.
 
10. Сприяння діяльності громадських організацій підприємців, надання консультаційної та інформаційної допомоги.
 
11. Забезпечення підготовки та проведення засідань міської Координаційної ради з питань розвитку підприємництва.
 
12. Моніторинг цін на основні продовольчі товари.
 
13. Підготовка проектів рішень міської ради щодо затвердження ставок податків та зборів, які зараховуються до бюджету міста, та положень по місцевих податках і зборах у відповідності до Податкового кодексу України.
 
14. Вивчення та внесення пропозицій міській раді та її виконавчому комітету, міському голові щодо організації місцевих ринків, ярмарків; сприяння розвитку торговельного і побутового обслуговування населення.
 
15. Організація виконання рішень органів державної влади, міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
 
16. Виконаня функції головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до бюджетного законодавства.